YSOP21 – medzinárodné stretnutie sestier z Európy

15. jan. 2021 | Aktuality, Články

Napriek nepriaznivej situácii spojenej s pandémiou COVID -19 sa aj tento rok posledný víkend vianočného obdobia uskutočnilo tradičné stretnutie mladých sestier dominikánok z celej Európy. Tentokrát stretnutie prebiehalo v online priestore a nemuseli sme prekonávať žiadnu vzdialenosť. Z tohto dôvodu sa mohlo stretnúť viac sestier z rôznych krajín ako napr. Španielsko, Francúzsko, Nemecko, Česko, Slovensko, Nórsko, Írsko, Anglicko, Taliansko, Litva, …

Téma stretnutia sa niesla v duchu súčasného diania, ktoré nás ovplyvňuje a ktorým je šírenie falošných správ (fake news) a manipulácia zo strany médií. Svojimi vstupmi nás počas celého víkendu obohatila sr. Gemma Morató, OP, ktorá je žurnalistka a teologička. Na hlavnú tému stretnutia: Znamenia doby uprostred prekrúcania pravdy sa s nami o svoj pohľad podelil bývalý magister Rádu kazateľov fr. Timothy Radcliffe, OP. Medzi iným uviedol:

„Čo znamená hľadať pravdu v tomto svete falošných správ? Nikdy tieto správy neboli také nebezpečné ako teraz. Rôzne konšpirácie a falošné správy vedú k násiliu a ohrozujú demokraciu.

My ako dominikáni s mottom Veritas máme povinnosť hovoriť pravdu. To znamená hovoriť pravdu, ktorá prekoná spoločenský rozpad a násilie. Sme služobníci Slova. Nesmiem používať slovo, aby slúžilo mne. Keď sa dívam na text, musím sa s ním konfrontovať a skúmať jeho zmysel.“

Okrem uvedených prednášok sme mali možnosť dozvedieť sa o súčasnom dianí v rámci DSI od sr. Margaret Mayce, OP (kooordinátorka DSI). Aktivity Justice and Peace v rámci DSI nám predstavila promotórka pre Európu sr. Marie Monnet, OP.

Celé stretnutie sa vo veľmi dobrej atmosfére nieslo pod gesciou sr. Pilar del Barrio, OP koordinátorky DSE (pobočka DSI pre Európu).

 

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...