YSOP21 – medzinárodné stretnutie sestier z Európy

15. jan. 2021 | Aktuality, Články

Napriek nepriaznivej situácii spojenej s pandémiou COVID -19 sa aj tento rok posledný víkend vianočného obdobia uskutočnilo tradičné stretnutie mladých sestier dominikánok z celej Európy. Tentokrát stretnutie prebiehalo v online priestore a nemuseli sme prekonávať žiadnu vzdialenosť. Z tohto dôvodu sa mohlo stretnúť viac sestier z rôznych krajín ako napr. Španielsko, Francúzsko, Nemecko, Česko, Slovensko, Nórsko, Írsko, Anglicko, Taliansko, Litva, …

Téma stretnutia sa niesla v duchu súčasného diania, ktoré nás ovplyvňuje a ktorým je šírenie falošných správ (fake news) a manipulácia zo strany médií. Svojimi vstupmi nás počas celého víkendu obohatila sr. Gemma Morató, OP, ktorá je žurnalistka a teologička. Na hlavnú tému stretnutia: Znamenia doby uprostred prekrúcania pravdy sa s nami o svoj pohľad podelil bývalý magister Rádu kazateľov fr. Timothy Radcliffe, OP. Medzi iným uviedol:

„Čo znamená hľadať pravdu v tomto svete falošných správ? Nikdy tieto správy neboli také nebezpečné ako teraz. Rôzne konšpirácie a falošné správy vedú k násiliu a ohrozujú demokraciu.

My ako dominikáni s mottom Veritas máme povinnosť hovoriť pravdu. To znamená hovoriť pravdu, ktorá prekoná spoločenský rozpad a násilie. Sme služobníci Slova. Nesmiem používať slovo, aby slúžilo mne. Keď sa dívam na text, musím sa s ním konfrontovať a skúmať jeho zmysel.“

Okrem uvedených prednášok sme mali možnosť dozvedieť sa o súčasnom dianí v rámci DSI od sr. Margaret Mayce, OP (kooordinátorka DSI). Aktivity Justice and Peace v rámci DSI nám predstavila promotórka pre Európu sr. Marie Monnet, OP.

Celé stretnutie sa vo veľmi dobrej atmosfére nieslo pod gesciou sr. Pilar del Barrio, OP koordinátorky DSE (pobočka DSI pre Európu).

 

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...