YSOP21 – medzinárodné stretnutie sestier z Európy

Napriek nepriaznivej situácii spojenej s pandémiou COVID -19 sa aj tento rok posledný víkend vianočného obdobia uskutočnilo tradičné stretnutie mladých sestier dominikánok z celej Európy. Tentokrát stretnutie prebiehalo v online priestore a nemuseli sme prekonávať žiadnu vzdialenosť. Z tohto dôvodu sa mohlo stretnúť viac sestier z rôznych krajín ako napr. Španielsko, Francúzsko, Nemecko, Česko, Slovensko, Nórsko, Írsko, Anglicko, Taliansko, Litva, …

Téma stretnutia sa niesla v duchu súčasného diania, ktoré nás ovplyvňuje a ktorým je šírenie falošných správ (fake news) a manipulácia zo strany médií. Svojimi vstupmi nás počas celého víkendu obohatila sr. Gemma Morató, OP, ktorá je žurnalistka a teologička. Na hlavnú tému stretnutia: Znamenia doby uprostred prekrúcania pravdy sa s nami o svoj pohľad podelil bývalý magister Rádu kazateľov fr. Timothy Radcliffe, OP. Medzi iným uviedol:

„Čo znamená hľadať pravdu v tomto svete falošných správ? Nikdy tieto správy neboli také nebezpečné ako teraz. Rôzne konšpirácie a falošné správy vedú k násiliu a ohrozujú demokraciu.

My ako dominikáni s mottom Veritas máme povinnosť hovoriť pravdu. To znamená hovoriť pravdu, ktorá prekoná spoločenský rozpad a násilie. Sme služobníci Slova. Nesmiem používať slovo, aby slúžilo mne. Keď sa dívam na text, musím sa s ním konfrontovať a skúmať jeho zmysel.“

Okrem uvedených prednášok sme mali možnosť dozvedieť sa o súčasnom dianí v rámci DSI od sr. Margaret Mayce, OP (kooordinátorka DSI). Aktivity Justice and Peace v rámci DSI nám predstavila promotórka pre Európu sr. Marie Monnet, OP.

Celé stretnutie sa vo veľmi dobrej atmosfére nieslo pod gesciou sr. Pilar del Barrio, OP koordinátorky DSE (pobočka DSI pre Európu).

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes