Školstvo

Sskolstvome zapojené do výchovno-vzdelávacieho procesu na školách a v školských zariadeniach. Staráme sa o intelektuálny a osobnostný rozvoj žiakov a študentov, aby rástli a rozvíjali v sebe „nového človeka“, ktorým sa stali pri krste. Dbáme na to, aby celé ich vzdelávanie bolo preniknuté vierou a aby boli schopní prijať a odovzdávať evanjeliové posolstvo (KO čl. 6). Medzi naše školské zariadenia patria:

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského v Košiciach
Cirkevná materská škola bl. Imeldy v Košiciach
Cirkevná materská škola Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...