Školstvo

Sskolstvome zapojené do výchovno-vzdelávacieho procesu na školách a v školských zariadeniach. Staráme sa o intelektuálny a osobnostný rozvoj žiakov a študentov, aby rástli a rozvíjali v sebe „nového človeka“, ktorým sa stali pri krste. Dbáme na to, aby celé ich vzdelávanie bolo preniknuté vierou a aby boli schopní prijať a odovzdávať evanjeliové posolstvo (KO čl. 6).Medzi naše školské zariadenia patria:

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského v Košiciach
Cirkevná materská škola bl. Imeldy v Košiciach
Cirkevná materská škola Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes