Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

… aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....
Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na Slovensku,...
Sestry Angelika a Felicita oslavovali

Sestry Angelika a Felicita oslavovali

Sestra Angelika slávila v kruhu komunity 75. výročie zloženia svojich prvých rehoľných sľubov. Počas druhej novembrovej nedele si v Petrovanoch obnovila svoje rehoľné zasvätenie a ako najstaršia dominikánka na Slovensku povzbudila všetkých svojou vernosťou v povolaní...
Nenápadní hrdinovia v košickom konvente

Nenápadní hrdinovia v košickom konvente

Lucia Kaduková, žiačka nášho Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach, na študentskej konferencii Nenápadní hrdinovia v boji s komunistickým režimom vystúpila s prácou o našich dvoch sestrách sr. Zdislave a sr. Valérii. Za výborné vypracovanie práce a prezentáciu...
Ďakovali za dar života sr. Valérie

Ďakovali za dar života sr. Valérie

V nedeľu 19. novembra sa v priestoroch košického kláštora rozozvučala melódia piesne Mojou hviezdou je Mária. Clivota, nádej i túžba obsiahnutá v texte piesne bola zároveň modlitbou oslavy a vďaky za krásne životné jubileum – 90 rokov našej spolusestry sr....