Dunajská Lužná

História konventu bl. Imeldy siaha až do roku 1955, kedy niektoré sestry prišli pracovať do Špecializovaného dojčenského ústavu v Dunajskej Lužnej, časť Nová Lipnica. Sestry tu pôsobili až do roku 1996. V roku 1983 bol v novopostavenom charitnom dome v Dunajskej Lužnej zriadený Konvent bl. Imeldy. Prvé sestry sa nasťahovali do novostavby zo sústreďovacieho kláštora pre rehoľné sestry v Slovenskej Ľupči a z komunity v Petrovanoch.
Dom od svojho vzniku aktívne poskytoval sociálne služby starším a chorým sestrám. Sestry sa vo farnosti venujú aj vyučovaniu náboženstva na základných školách a v materských školách. Zapájajú sa do rôznych aktivít v oblasti farskej pastorácie a katechézy. Prejavujú starostlivosť o starých a opustených ľudí. V septembri 2013 kongregácia otvorila elokované pracovisko Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy.

Kontakt:
Konvent bl. Imeldy
Nám. Sv. Martina 14/508
900 42 Dunajská Lužná
Tel.: 02/45980501
e-mail: dunajska.luzna(Nahraďte zátvorky znakom @)dominikanky.sk

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes