Dunajská Lužná

Dunajská Lužná komunitaHistória konventu bl. Imeldy siaha až do roku 1955, kedy niektoré sestry prišli pracovať do Špecializovaného dojčenského ústavu v Dunajskej Lužnej, časť Nová Lipnica. Sestry tu pôsobili až do roku 1996. V roku 1983 bol v novopostavenom charitnom dome v Dunajskej Lužnej zriadený Konvent bl. Imeldy. Prvé sestry sa nasťahovali do novostavby zo sústreďovacieho kláštora pre rehoľné sestry v Slovenskej Ľupči a z komunity v Petrovanoch.

Dom od svojho vzniku aktívne poskytoval sociálne služby starším a chorým sestrám. Sestry sa vo farnosti venujú aj vyučovaniu náboženstva na základných školách a v materských školách. Zapájajú sa do rôznych aktivít v oblasti farskej pastorácie a katechézy. Prejavujú starostlivosť o starých a opustených ľudí. V septembri 2013 kongregácia otvorila elokované pracovisko Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy.

Kontakt:
Konvent bl. Imeldy
Nám. Sv. Martina 14/508
900 42 Dunajská Lužná
Tel.: 02/45980501
e-mail: dunajska.luzna@dominikanky.sk

Zo života

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za sestry

Dnes sa modlíme za sestry

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za laikov

Dnes sa modlíme za laikov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za bratov

Dnes sa modlíme za bratov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...