Dunajská Lužná

Dunajská Lužná komunitaHistória konventu bl. Imeldy siaha až do roku 1955, kedy niektoré sestry prišli pracovať do Špecializovaného dojčenského ústavu v Dunajskej Lužnej, časť Nová Lipnica. Sestry tu pôsobili až do roku 1996. V roku 1983 bol v novopostavenom charitnom dome v Dunajskej Lužnej zriadený Konvent bl. Imeldy. Prvé sestry sa nasťahovali do novostavby zo sústreďovacieho kláštora pre rehoľné sestry v Slovenskej Ľupči a z komunity v Petrovanoch.

Dom od svojho vzniku aktívne poskytoval sociálne služby starším a chorým sestrám. Sestry sa vo farnosti venujú aj vyučovaniu náboženstva na základných školách a v materských školách. Zapájajú sa do rôznych aktivít v oblasti farskej pastorácie a katechézy. Prejavujú starostlivosť o starých a opustených ľudí. V septembri 2013 kongregácia otvorila elokované pracovisko Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy.

Kontakt:
Konvent bl. Imeldy
Nám. Sv. Martina 14/508
900 42 Dunajská Lužná
Tel.: 02/45980501
e-mail: dunajska.luzna@dominikanky.sk

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...