Boh nás volá po mene aj cez nepokoj a silnú túžbu...

Sestry dominikánky na začiatku októbra 2023 otvárajú už piaty ročník kurzu rozlišovania povolania pre dievčatá a mladé ženy vo veku od 18 do 30 rokov. Ich komunita v Dunajskej Lužnej sa aj nasledujúci rok stane miestom prijatia a láskavej doprevádzajúcej modlitby, aby účastníčky vedeli rozoznať jedinečný Ježišov hlas, ktorý ich volá, či už cez nepokoj alebo silnú túžbu, aby ho nasledovali...

Nech je zvelebený Boh, lebo On dal život mojej duši!...

Sestry dominikánky vzdávali vďaky za 50 rokov života dvoch svojich spolusestier. Sr. M. Sávia Kassaiová a sr. M. Jozefa Petríková oslávili toto jubileum 20. augusta v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej. Za všetky obdržané dobrodenia a milosti zvelebovali Pána zvlášť počas slávenia Eucharistie, ktorú celebroval P. Pavol Kytka OP. Sr. M. Karola Dravecká, generálna predstavená, sa jubilantkám v mene kongregácie prihovorila týmito slovami:...

Túžim Teba poznať viac…

Dňa 27. augusta obnovila svoje rehoľné zasvätenie v Kongregácii sestier dominikánok bl. Imeldy sr. M. Terézia Zambojová. Pri slávení sv. omše, ktorú celebroval P. Konštanc Adam OP v kaplnke bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, za prítomnosti sestier obnovením rehoľných sľubov opäť potvrdila svoju túžbu rásť v poznaní Krista, nechať sa ním premieňať a darovať sa v službe druhým. Hlbiny jej duše v tejto významnej chvíli výstižne poodkrývajú...

Sv. Dominik rozžiaril srdcia mnohých...

V Petrovanoch v konvente a Domove sv. Dominika oslávili dňa 5. augusta slávnosť sv. Dominika. Stretli sa zástupcovia celej dominikánskej rodiny – bratia dominikáni, členovia laického spoločenstva sv. Dominika z Petrovian i z Kendíc, mladí z ADOMU, spolupracovníci, priatelia a aj sestry dominikánky. Celý týždeň sa ťažko rozhodovalo, či sláviť vonku alebo vo vnútri, keďže predpoveď počasia nebola dobrá. Počas dopoludnia boli Petrovany v dažďoch, no popoludní sa...

Pieseň svojho života mu spieva už 80 rokov...

Uplynulú nedeľu oslávila sr. M. Klaudia Vašková OP v kruhu svojich spolusestier v Dunajskej Lužnej vzácne životné jubileum – 80. narodeniny. Počas sv. omše, ktorú celebroval P. Pavol Kytka OP v kaplnke bl. Imeldy, sestry ďakovali spolu s oslávenkyňou za dar jej života a vyprosovali jej hojné Božie požehnanie, dar zdravia a ochranu do ďalších dní na jej životnej púti.  „Ty, Pane, si...

V Petrovanoch ďakovali za 80 rokov života kongregácie...

Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy si pripomenula 80. výročie vzniku. Ďakovnú Eucharistiu slávil P. Reginald Slavkovský OP za účasti kňazov, sestier, farníkov a hostí vo farskom kostole v Petrovanoch. Pri zrode kongregácie boli práve Petrovany sídlom prvej generálnej predstavenej, sr. M. Dalmy Kertészovej OP. Jubileum bolo pre sestry príležitosťou, aby spolu s farníkmi a hosťami ďakovali za všetky udelené milosti a Božiu pomoc počas...

« Predchádzajúce články

Články po mesiacoch
Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes