Život v spoločenstve

Apoštolské poslanie je vždy dielom komunity a nikdy nie je len čisto osobnou záležitosťou.

Život modlitby

Sme povolané nasledovať príklad sv. Dominika, ktorý sa intenzívne venoval modlitbe a neustále „hovoril s Bohom a o Bohu“.

Štúdium

Štúdium je účinný nástroj, ktorý formuje z nasledovníkov sv. Dominika kontemplatívnych ľudí a skutočných apoštolov.

Rehoľné zasvätenie

Aby sme ako nasledovníčky sv. Dominika mohli preniknúť do Božích tajomstiev, priblížiť sa k pravde a nechať sa ňou zasiahnuť, vyžaduje to poslušnosť ducha, čistotu srdca a slobodné odpútanie sa od materiálnych hodnôt.

Apoštolské poslanie

Naším poslaním je spoznávanie Pravdy a ohlasovanie Pravdy tým, ktorí to najviac potrebujú.

Zo života

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Kto sme

Sme Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy, ktorá patrí do Rehole kazateľov. Náš život je stvárňovaný podľa charizmy sv. Dominika de Guzman vyjadrenej slovami “Contemplari et contemplata aliis tradere“ – kontemplovať, čerpať pravdu v načúvaní, v spoločenstve s Bohom a darovať druhým ovocie kontemplácie.

Naším poslaním je spoznávanie Pravdy a ohlasovanie Pravdy tým, ktorí to najviac potrebujú. Napĺňame ho pôsobením v oblasti výchovy, vzdelávania a v sociálnej sfére.

Chceme byť prítomné tam, kde si ľudia kladú otázky o zmysle života, kde hľadajú Boha, kde trpia a potrebujú pomoc pri svojom hľadaní Ježiša Krista, Cesty – Pravdy a Života.

Naše diela

ADOM

ADOM

Dominikánska mládež

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského

Košice

Cirkevná materská škola bl. Imeldy

Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy

Košice

Cirkevná Materská škola Madony Žitného ostrova

Cirkevná materská škola Madony Žitného ostrova

Dunajská Lužná

Domov sv. DOMINIKA

Domov sv. Dominika

Petrovany

Naše komunity

Formačný dom

Dunajská Lužná - Formačný dom