Blahoslavená Imelda Lambertini – patrónka kongregácie

Imelda_03bNarodila sa v roku 1321 v Bologni milujúcim rodičom Eganovi a Castore, ktorým záležalo na výchove svojho dieťaťa. Malú Imeldu naučili chápať život ako Boží dar a napĺňať ho láskou, ktorá sa spája s obetou a modlitbou.

V útlom veku si zamilovala Eucharistického Krista. Jej túžba prijať ho nemohla byť splnená, pretože cirkevné predpisy 14. storočia dovoľovali prijímanie Eucharistie až po dosiahnutí 14-tich rokov. Splnila sa jej však iná túžba. V desiatich rokoch bola prijatá do kláštora sestier dominikánok sv. Magdalény vo Valdipietre na predmestí Bologne, kde jej túžba prijať sviatostného Krista naďalej rástla.

Keď mala dvanásť rokov, v predvečer sviatku Nanebovstúpenia Pána, po sv. prijímaní ostatných sestier, vyniesla sa Svätá Hostia k hlave malej Imeldy, ktorá ju veľmi túžila prijať. Prítomný kňaz pochopil, že teraz už Imelde nemôže odoprieť tento Chlieb života, preto jej ho s úctou a bázňou podal. Imelda, naplnená láskou v kontemplácii, po svojom prvom svätom prijímaní, ktoré zároveň bolo jediným, odišla do úplného spoločenstva s Kristom. Zomrela 12. mája 1333, blahorečená bola 20. decembra 1826.

Imelda sa stala patrónkou prvoprijímajúcich detí.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...