Pastorácia povolaní

pastorácia povolaní

Pastorácia povolaní, ktorá je v súčasnosti veľkou výzvou pre Cirkev, znamená podporovať vedomie, že každý človek má svoje osobitné povolanie.

V pastorácii povolaní pomáhame mladým ľuďom v odkrývaní Božieho plánu s nimi, pričom slúžime osobe, aby rozpoznala a realizovala pravdu o sebe. Aby mladí ľudia dospeli k spoznaniu a rozlíšeniu svojho povolania, je potrebné ich doprevádzať a pomôcť im slobodne odpovedať na Božie volanie. Jadrom pastorácie povolaní je teda osobné doprevádzanie mladých ľudí v ich ľudskom rozvoji, v ich kresťanskom raste a v rozpoznávaní ich osobného povolania.

Pastorácia povolaní nemôže byť oddelená od pastorácie mládeže, pomocou ktorej umožňujeme mladým spoznať, že ich Kristus miluje konkrétnou láskou a v tejto láske je ukrytý plán ich povolania. Ide o to, aby si uvedomili požiadavky krstu na základe svojich skúseností z rodiny a kresťanských spoločenstiev, v ktorých sa mohlo zrodiť nasmerovanie pre určitú životnú cestu.

Kontakty:

Za kongregáciu: povolaniaop(Nahraďte zátvorky znakom @)gmail.com

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes