Kto sme

Sme KONGREGÁCIA SESTIER DOMINIKÁNOK BLAHOSLAVENEJ IMELDY, ktorá patrí do dominikánskej rodiny. Jej zakladateľom je sv. Dominik de Guzman.

Sme kontemplatívno-činnou kongregáciou. Náš život je stvárňovaný podľa charizmy sv. Dominika vyjadrenej slovami “Contemplari et contemplata aliis tradere“ – kontemplovať, čerpať pravdu v načúvaní, v spoločenstve s Bohom a darovať druhým ovocie kontemplácie – a v duchu dominikánskeho hesla “VERITAS”.

Našou túžbou je zostať verné posolstvu sv. Dominika. Byť prítomné tam, kde si ľudia kladú otázky o zmysle života, kde ľudia hľadajú Boha, kde trpia a potrebujú pomoc pri svojom hľadaní Ježiša Krista, Cesty – Pravdy a Života.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes