Hybná sila dominikánskeho života – Caritas veritatis

caritas veritatisV živote sv. Dominika mala láska zvláštny charakter. Láska k Bohu bola pre neho predovšetkým láskou k Božej pravde: caritas veritatis. Táto láska viedla jeho život a urobila z neho kontemplatívneho človeka a apoštola. Caritas veritatis vyjadruje aj dominikánsky spôsob života ako milovať Boha. Je to špecifický znak dominikánskej spirituality. Nasledovníci sv. Dominika zasväcujú svoj život pravde: milujú Pravdu, študujú ju, kontemplujú, žijú, ohlasujú a bránia.

Charizma sv. Dominika je výstižne vyjadrená citátom od sv. Tomáša Akvinského: „Contemplari et contemplata aliis tradere“- kontemplovať, čerpať pravdu v načúvaní, v spoločenstve s Bohom a darovať druhým ovocie kontemplácie. V živote nasledovníkov sv. Dominika sú teda dôležité dva neoddeliteľné momenty: hľadanie pravdy a darovanie pravdy. Nadobudnutie pravdy vyúsťuje do ohlasovania Slova a ohlasovanie vyviera z plnosti kontemplácie.

Pre bratov a sestry sv. Dominika je štúdium pravdy neoddeliteľnou súčasťou života. Nejde len o nadobúdanie čiastkových pravdivých poznatkov, ale aj o spoznávanie úplnej pravdy, ktorou je Kristus – Pravda, ktorá jediná má moc spasiť. Táto Pravda, prehlbovaná v štúdiu a modlitbe, sa stáva živou a konkrétnou v kontemplatívnom nazeraní na človeka, život a svet.

Zo života

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za sestry

Dnes sa modlíme za sestry

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za laikov

Dnes sa modlíme za laikov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za bratov

Dnes sa modlíme za bratov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...