Košice

Košice komunitaSo začiatkom činnosti sestier dominikánok v Košiciach je neodmysliteľne späté pôsobenie laického dominikánskeho III. rádu, tzv. terciárov. Za účelom pravidelného stretávania sa tejto skupiny bol zakúpený v roku 1889 malý dom na Rákoczyho ulici (dnešná Moyzesova ul.).

Neskôr, v roku 1903, prišli do Košíc sestry dominikánky z Kongregácie sv. Margity Uhorskej v Kőszegu, ktoré rozvinuli v Košiciach bohatú výchovno-vzdelávaciu činnosť (spravovali ľudovú a meštiansku dievčenskú školu, materskú školu, útulok pre deti, učiteľský ústav pre učiteľky materských škôl).

Po rozpade Rakúsko-uhorskej monarchie a vzniku Československa bol košický konvent pričlenený k českej kongregácii dominikánok bl. Zdislavy, a tak sa sestrám naskytla možnosť otvoriť slovenské školy, a to – materskú školu, ľudovú školu a meštianku. Neskôr sestry otvorili obchodnú školu pre dievčatá, učiteľský ústav pre učiteľky materských škôl a následne ústav pre učiteľky domácich náuk. V školskom roku 1936/37 bolo otvorené gymnázium.

Po skončení druhej svetovej vojny, keď Košice opäť patrili bývalému Československu, do košického konventu bola premiestnená generálna správa už novej Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy. Túžbou sestier bolo pokračovať v začatom pôsobení, avšak ich vonkajšia činnosť bola obmedzovaná. Poštátnenie škôl neumožňovalo sestrám žiť naplno ich poslanie. Mohli pôsobiť len na internáte. Ich výchovno-vzdelávacie pôsobenie na školách bolo blokované. V auguste 1950 listom Slovenského úradu pre veci cirkevné bolo sestrám nariadené opustiť kláštor v Košiciach. 30. augusta1950 boli násilne vyvezené do sústreďovacieho kláštora v Kostolnej pri Trenčíne.

Udalosti „nežnej“ revolúcie v roku 1989 a následná reštitúcia cirkevného majetku, ako aj obnovenie činnosti rehoľných rádov, umožnili sestrám vrátiť sa do košického konventu. 9. augusta 1990 sestry znovu obnovili činnosť konventu. V roku 1991 zriadili a začali pôsobiť na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského. V roku 2000 kongregácia otvorila Cirkevnú materskú školu. Poslaním sestier konventu Krista Kráľa je v súčasnosti podieľať sa na výchovno-vzdelávacom procese na gymnáziu, v cirkevnej materskej škole, a tiež služba ľuďom, ktorí to potrebujú, či už sú to farníci, starší a osamelí ľudia, bezdomovci a núdzni. Súčasťou areálu kláštora je aj kostol Krista Kráľa, o ktorý sa starajú sestry miestneho konventu.

Kontakt:
Konvent Krista Kráľa
Moyzesova 10
040 01 Košice

Tel.: 055/622 45 58
e-mail: kosice@dominikanky.sk

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.