Nevšedná oslava v Dunajskej Lužnej 

30. máj. 2024 | Aktuality, Články

V priebehu pracovného týždňa, 28. mája 2024, si sestry dominikánky v Dunajskej Lužnej vytvorili priestor pre významnú oslavu.  Počas svätej omše, ktorú celebroval dominikán fr. Pius OP, ďakovala sr. Ancilla za dar dlhého a požehnaného života. K vďačnosti a tiež ku gratulácii pri príležitosti jej 90 narodenín sa pripojili nielen jej spolusestry, ale aj jej blízki hostia. Pani Katarína opisuje: „S našou vzácnou sestričkou Ancillou som sa zoznámila na Ukrajine, kde sme obidve boli vyslané pomáhať slovenskej menšine, každá z nás tak trochu iným spôsobom. Strávili sme spolu skoro šesť rokov a vždy sme sa tešili na stretnutia. Na jej nesmiernu obetavosť a ochotu pomáhať dodnes s láskou spomínajú všetci veriaci. Som šťastná, že po návrate do vlasti sme ostali v kontakte, veľmi často si voláme aj sa navštevujeme. Veľkou udalosťou bolo naše posledné stretnutie, keď som mala možnosť pripojiť sa ku gratulantom pri príležitosti jej životného jubilea.“ Rovnako aj pani Marcela sa so sr. Ancillou prvý krát stretla na Ukrajine. „Spojila nás Ukrajina“ píše, „sestra Ancilla má veľké srdce a stále spomíname na mamku, ako bolo, keď tu bola. A ja mám sčasti pocit, že  je tu aj keď už zomrela. Som vďačná, že sa môžeme rozprávať a vzájomne si pomôcť prekonávať každodenné starosti života, poradiť sa. Je mi ako naša mamka.“

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...