Požehnanie základného kameňa novej školy

6. júl. 2024 | Aktuality, Články

V čase keď školy zatvárajú svoje brány a vstupujú do letných prázdnin, 1. júla 2024, arcibiskup S. Zvolenský požehnal základný kameň novej Základnej školy Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej. 

Jej história sa začína písať na pôde areálu sestier dominikánok a farnosti Dunajská Lužná. Myšlienka postaviť v tejto obci novú cirkevnú základnú školu prišla z podnetu rodičov a obyvateľov obce, ktorí sú spolu s farnosťou plne zaangažovaní do realizácie prípravných prác. 

Nech na príhovor Madony Žitného ostrova Božie požehnanie sprevádza všetko úsilie a námahu spojené s týmto rodiacim sa dielom pre dobro mladej generácie.     

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...