Misie

Túžime rozvíjať v sebe misionárske nadšenie, ktoré je vlastné sv. Dominikovi a dominikánskemu poslaniu. Pôsobením v misiách zdieľame svoju osobnú skúsenosť so živým Kristom, a tým chceme prispievať k šíreniu Božieho kráľovstva (porov. KO čl. 8).

misie1Ukrajina
Od roku 1994 zdieľame svoju vieru, lásku a spolupatričnosť s ľuďmi na Ukrajine. Komunita sestier pôsobí v meste Mukačevo. Sestry sa venujú:

  • výchove a vzdelávaniu (vyučovanie náboženstva v materských, základných školách a na gymnáziu, vzdelávanie dospelých na katechetických kurzoch v oblasti katechetiky a pedagogiky),
  • školskej a farskej katechéze (príprava detí a dospelých na prijatie sviatostí, organizovanie biblických stretnutí, príprava liturgie, organizovanie ružencových duchovných obnov, organizovanie letných táborov pre deti a mládež, stretnutia s deťmi a mládežou, organizovanie duchovných aktivít a účasť na kultúrnych podujatiach podporujúcich národné povedomie Ukrajincov so slovenským pôvodom),
  • sociálnej činnosti (návšteva chorých a starých ľudí spojená s prinášaním Eucharistického Krista a charitatívna činnosť).

 

Zo života

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za sestry

Dnes sa modlíme za sestry

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za laikov

Dnes sa modlíme za laikov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za bratov

Dnes sa modlíme za bratov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...