Misie

Túžime rozvíjať v sebe misionárske nadšenie, ktoré je vlastné sv. Dominikovi a dominikánskemu poslaniu. Pôsobením v misiách zdieľame svoju osobnú skúsenosť so živým Kristom, a tým chceme prispievať k šíreniu Božieho kráľovstva (porov. KO čl. 8).

misie1Ukrajina
Od roku 1994 zdieľame svoju vieru, lásku a spolupatričnosť s ľuďmi na Ukrajine. Komunita sestier pôsobí v meste Mukačevo. Sestry sa venujú:

  • výchove a vzdelávaniu (vyučovanie náboženstva v materských, základných školách a na gymnáziu, vzdelávanie dospelých na katechetických kurzoch v oblasti katechetiky a pedagogiky),
  • školskej a farskej katechéze (príprava detí a dospelých na prijatie sviatostí, organizovanie biblických stretnutí, príprava liturgie, organizovanie ružencových duchovných obnov, organizovanie letných táborov pre deti a mládež, stretnutia s deťmi a mládežou, organizovanie duchovných aktivít a účasť na kultúrnych podujatiach podporujúcich národné povedomie Ukrajincov so slovenským pôvodom),
  • sociálnej činnosti (návšteva chorých a starých ľudí spojená s prinášaním Eucharistického Krista a charitatívna činnosť).

 

Kamerun

Kamerun 01Sestry na generálnom zhromaždení v roku 2011 rozhodli, že odpovieme pozitívne na pozvanie k spolupráci v spoločnej misii so sestrami dominikánkami bl. Imeldy z Talianska. Po príprave na svoje misijné pôsobenie odišla v októbri 2013 na misie do Kamerunu (Afrika) prvá sestra našej kongregácie. Medzinárodná komunita sa nachádza v meste Bertoua, kde sestry pracujú v oblasti výchovy a pastorácie vo farnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes