História kongregácie

kongregacia Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy vznikla v roku 1943 a od roku 1977 patrí do duchovnej rodiny dominikánskej rehole.

Kongregácia má svoj pôvod v maďarskej Kongregácii sestier dominikánok sv. Margity Uhorskej s pôvodným sídlom v Köszegu (vznik v r. 1868) a v českej Kongregácii sestier dominikánok sv. Zdislavy (vznik v r. 1889) s vtedajším sídlom v Repčíne – Olomouci.
Pri zrode kongregácie sestier dominikánok bl. Imledy stálo 15 sestier, ktoré podľa vzoru sv. Dominika citlivo a odvážne reagovali na vývoj historických udalostí, ktorý im bránil naplno žiť charizmu sv. Dominika na území Slovenska formou, akou ju žili doposiaľ. Túžba pokračovať v ohlasovaní Krista – Pravdy a láska k ľuďom ich priviedla k odvážnej myšlienke založiť novú kongregáciu.
Okrem sestier, ktoré dali podnet k založeniu novej kongregácie, dôležitú úlohu pri jej zrode zohrávali fr. Innocent Müller OP, ktorý bol neskôr menovaný za ordinára kongregácie a košický biskup Mons. Jozef Čársky, ktorý bol jej právnym zriaďovateľom.

Kongregácia mala pri svojom zrode tri komunity: Petrovany, Humenné a Trebišov. Apoštolská činnosť sestier v tomto období spočívala vo výchove a vyučovaní mládeže a v sociálnej činnosti v charitatívnom ústave v Petrovanoch.

Za patrónku kongregácie si sestry zvolili blahoslavenú Imeldu, „najmladšiu dominikánsku sväticu pre najmladšiu dominikánsku kongregáciu“, ktorá ich inšpirovala jednoduchosťou a láskou k Eucharistii.

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes