Spiritualita

BFS_22Dominikánska spiritualita je predovšetkým kresťanskou spiritualitou. Sv. Dominik ukazuje svojim životom, že Ježiš je jediným, koho máme nasledovať. Dominikánsky spôsob života je jednou z foriem nasledovania Ježiša.

Každé rehoľné spoločenstvo bolo založené ako odpoveď jednotlivých zakladateľov na konkrétne výzvy doby, v ktorej žili. Sv. Dominik videl ľahostajnosť a nepochopenie kresťanskej viery, ktorá bola živnou pôdou pre šírenie sa rôznych bludných náuk. Poslanie dominikánskej rehole je hľadať pravdu a krásu, kdekoľvek sa dajú nájsť, a prinášať ľuďom pravdu evanjelia.

Jednu z čŕt dominikánskej spirituality predstavuje tajomstvo Vtelenia – Boh sa stal človekom, aby úplne zdieľal našu ľudskosť až k totálnemu vydaniu seba na kríži, kde sa vrcholne prejavila jeho láska k ľudstvu. Toto vedie k hlbokej úcte k osobe Ježiša Krista, a to je tiež dôvod k priznaniu veľkej hodnoty ľudskému bytiu, vážiac si každý ľudský život v tomto svete a vidiac dobro vo všetkých stvorených veciach.

Hybná sila dominikánskeho života – Caritas veritatis
Špecifický cieľ dominikánskeho života – kázanie
Podstatné prvky dominikánskeho života

Zo života

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za sestry

Dnes sa modlíme za sestry

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za laikov

Dnes sa modlíme za laikov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za bratov

Dnes sa modlíme za bratov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...