Spiritualita

BFS_22Dominikánska spiritualita je predovšetkým kresťanskou spiritualitou. Sv. Dominik ukazuje svojim životom, že Ježiš je jediným, koho máme nasledovať. Dominikánsky spôsob života je jednou z foriem nasledovania Ježiša.

Každé rehoľné spoločenstvo bolo založené ako odpoveď jednotlivých zakladateľov na konkrétne výzvy doby, v ktorej žili. Sv. Dominik videl ľahostajnosť a nepochopenie kresťanskej viery, ktorá bola živnou pôdou pre šírenie sa rôznych bludných náuk. Poslanie dominikánskej rehole je hľadať pravdu a krásu, kdekoľvek sa dajú nájsť, a prinášať ľuďom pravdu evanjelia.

Jednu z čŕt dominikánskej spirituality predstavuje tajomstvo Vtelenia – Boh sa stal človekom, aby úplne zdieľal našu ľudskosť až k totálnemu vydaniu seba na kríži, kde sa vrcholne prejavila jeho láska k ľudstvu. Toto vedie k hlbokej úcte k osobe Ježiša Krista, a to je tiež dôvod k priznaniu veľkej hodnoty ľudskému bytiu, vážiac si každý ľudský život v tomto svete a vidiac dobro vo všetkých stvorených veciach.

Hybná sila dominikánskeho života – Caritas veritatis
Špecifický cieľ dominikánskeho života – kázanie
Podstatné prvky dominikánskeho života

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.