Milá návšteva u sestier v Dunajskej Lužnej

29. máj. 2024 | Aktuality, Články

Deti z Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova prišli vo štvrtok 16. mája k sestrám dominikánkam v Dunajskej Lužnej, aby im zahrali program, ktorý si nacvičili pre svoje maminky ku Dňu matiek.

Program s názvom Pytačky deti zahrali veľmi spontánne, nebojácne a vydarene. Atmosféru programu dotvárali nielen rekvizity, ale aj kroje, v ktorých deti stvárňovali jednotlivé postavy.

Po skončení programu nasledovali milé chvíle detí so sestrami pri dobrom čaji a malej sladkosti.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...