Petrovany

Petrovany komunitaV roku 1943 bolo v Petrovanoch zriadené sídlo prvej generálnej predstavenej Kongregácie sestier dominikánok, sr. M. Dalmy Kertészovej, ktorá bola aj riaditeľkou Domova sociálnych služieb MUDr. Vladimíra Pospíšila. Sestry sa v tomto zariadení starali sa o 156 chovancov.

Súčasťou domova bola aj pomocná škola, v ktorej sestry vyučovali. Sociálnu činnosť tu sestry vykonávali až do roku 2008. V roku 1995 sa uskutočnila posviacka novopostaveného kláštora. Od roku 2000 sa niektoré sestry venovali vyučovaniu náboženstva na blízkych školách. V decembri roku 2008 bol v priestoroch kláštora zriadený Dom sociálnych služieb a Domov dôchodcov sv. Dominika (DSS a DD sv. Dominika), ktorého súčasťou sú aj sestry.

V súčasnosti pracujú v DSS a DD sv. Dominika aj niektoré z našich sestier a ďalšie svojou tichou obetou a prítomnosťou vydávajú svedectvo o význame a naplnenosti staroby.

Kontakt:
Dom sv. otca Dominika
082 53 Petrovany 115

Tel.: 051/779 76 11

e-mail: petrovany@dominikanky.sk

Zo života

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za sestry

Dnes sa modlíme za sestry

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za laikov

Dnes sa modlíme za laikov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za bratov

Dnes sa modlíme za bratov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...