Petrovany

V roku 1943 bolo v Petrovanoch zriadené sídlo prvej generálnej predstavenej Kongregácie sestier dominikánok, sr. M. Dalmy Kertészovej, ktorá bola aj riaditeľkou Domova sociálnych služieb MUDr. Vladimíra Pospíšila. Sestry sa v tomto zariadení starali sa o 156 chovancov. Súčasťou domova bola aj pomocná škola, v ktorej sestry vyučovali. Sociálnu činnosť tu sestry vykonávali až do roku 2008. V roku 1995 sa uskutočnila posviacka novopostaveného kláštora. Od roku 2000 sa niektoré sestry venovali vyučovaniu náboženstva na blízkych školách. V decembri roku 2008 bol v priestoroch kláštora zriadený Dom sociálnych služieb a Domov dôchodcov sv. Dominika (DSS a DD sv. Dominika), ktorého súčasťou sú aj sestry.
V súčasnosti pracujú v DSS a DD sv. Dominika aj niektoré z našich sestier a ďalšie svojou tichou obetou a prítomnosťou vydávajú svedectvo o význame a naplnenosti staroby.

Kontakt:
Dom sv. otca Dominika
082 53 Petrovany 115

Tel.: 051/779 76 11

e-mail: petrovany(Nahraďte zátvorky znakom @)dominikanky.sk

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes