Petrovany

Petrovany komunitaV roku 1943 bolo v Petrovanoch zriadené sídlo prvej generálnej predstavenej Kongregácie sestier dominikánok, sr. M. Dalmy Kertészovej, ktorá bola aj riaditeľkou Domova sociálnych služieb MUDr. Vladimíra Pospíšila. Sestry sa v tomto zariadení starali sa o 156 chovancov.

Súčasťou domova bola aj pomocná škola, v ktorej sestry vyučovali. Sociálnu činnosť tu sestry vykonávali až do roku 2008. V roku 1995 sa uskutočnila posviacka novopostaveného kláštora. Od roku 2000 sa niektoré sestry venovali vyučovaniu náboženstva na blízkych školách. V decembri roku 2008 bol v priestoroch kláštora zriadený Dom sociálnych služieb a Domov dôchodcov sv. Dominika (DSS a DD sv. Dominika), ktorého súčasťou sú aj sestry.

V súčasnosti pracujú v DSS a DD sv. Dominika aj niektoré z našich sestier a ďalšie svojou tichou obetou a prítomnosťou vydávajú svedectvo o význame a naplnenosti staroby.

Kontakt:
Dom sv. otca Dominika
082 53 Petrovany 115

Tel.: 051/779 76 11

e-mail: petrovany@dominikanky.sk

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...