Spojila ich bl. Imelda

15. máj. 2024 | Aktuality, Články

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl. Imelde a keď zistili, že existuje Kongregácia, ktorá nesie jej meno, neváhali a napísali sestrám do Dunajskej Lužnej, či by mohli prísť na návštevu. V úvode stretnutia sr. Avila predstavila bl. Imeldu pri jej soche vo vestibule a deti sa napríklad dozvedeli aj to, že nemala rada zeleninovú polievku 🙂 Po úvode sa presunuli do kaplnky, kde sa dozvedeli o Imelde opäť niečo nové, spoločne sa pomodlili a deti aj ich mamy si mohli uctiť relikvie bl. Imeldy. Po dlhom počúvaní si vzala deti do parády sr. Giorgia, ktorá pre ne vymyslela hru odvodenú od krátkej katechézy o Panne Márií. Deti sa vybehali, precvičili si svoju spoluprácu a kresliace schopnosti. Nakoniec hru skončili práve včas, aby sa pred jarným lejakom schovali dovnútra a zakončili stretnutie posedením pri koláčiku a čajíku.

Zo života

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...