Sociálna oblasť

sociálna oblasťDominikov súcit nás vyzýva, aby sme v našej apoštolskej činnosti boli otvorené pre potreby sveta. Milujeme Krista a slúžime mu v tých ľuďoch, ktorí sa z rozličných dôvodov nachádzajú v ťažkých situáciách. Pomáhame im k dosiahnutiu zrelosti ľudskej osoby, aby našli svoju plnosť v Kristovi. V sociálnych, zdravotných a iných zariadeniach sa sestry s radosťou, obetavo a nezištne venujú skutkom kresťanského milosrdenstva (KO čl. 7).

Pohnuté súcitom sv. Dominika a jeho láskou a úctou k človeku venujeme sa starostlivosti o chorých, opustených a starých ľudí; navštevujeme ich, prinášame im Eucharistického Krista a zabezpečujeme duchovnú starostlivosť. Snažíme sa tiež pomáhať ľuďom v hmotnej núdzi a sociálne slabším rodinám, zvlášť rómskym, a to po stránke duchovnej, ale aj hmotnej. Podľa svojich možností pomáhame zmierňovať biedu ľudí, ktorí z rôznych príčin prišli o svoj domov.

Domov sv. Dominika v Petrovanoch 

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes