Sociálna oblasť

sociálna oblasťDominikov súcit nás vyzýva, aby sme v našej apoštolskej činnosti boli otvorené pre potreby sveta. Milujeme Krista a slúžime mu v tých ľuďoch, ktorí sa z rozličných dôvodov nachádzajú v ťažkých situáciách. Pomáhame im k dosiahnutiu zrelosti ľudskej osoby, aby našli svoju plnosť v Kristovi. V sociálnych, zdravotných a iných zariadeniach sa sestry s radosťou, obetavo a nezištne venujú skutkom kresťanského milosrdenstva (KO čl. 7).

Pohnuté súcitom sv. Dominika a jeho láskou a úctou k človeku venujeme sa starostlivosti o chorých, opustených a starých ľudí; navštevujeme ich, prinášame im Eucharistického Krista a zabezpečujeme duchovnú starostlivosť. Snažíme sa tiež pomáhať ľuďom v hmotnej núdzi a sociálne slabším rodinám, zvlášť rómskym, a to po stránke duchovnej, ale aj hmotnej. Podľa svojich možností pomáhame zmierňovať biedu ľudí, ktorí z rôznych príčin prišli o svoj domov.

Domov sv. Dominika v Petrovanoch

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...