Sociálna oblasť

sociálna oblasťDominikov súcit nás vyzýva, aby sme v našej apoštolskej činnosti boli otvorené pre potreby sveta. Milujeme Krista a slúžime mu v tých ľuďoch, ktorí sa z rozličných dôvodov nachádzajú v ťažkých situáciách. Pomáhame im k dosiahnutiu zrelosti ľudskej osoby, aby našli svoju plnosť v Kristovi. V sociálnych, zdravotných a iných zariadeniach sa sestry s radosťou, obetavo a nezištne venujú skutkom kresťanského milosrdenstva (KO čl. 7).

Pohnuté súcitom sv. Dominika a jeho láskou a úctou k človeku venujeme sa starostlivosti o chorých, opustených a starých ľudí; navštevujeme ich, prinášame im Eucharistického Krista a zabezpečujeme duchovnú starostlivosť. Snažíme sa tiež pomáhať ľuďom v hmotnej núdzi a sociálne slabším rodinám, zvlášť rómskym, a to po stránke duchovnej, ale aj hmotnej. Podľa svojich možností pomáhame zmierňovať biedu ľudí, ktorí z rôznych príčin prišli o svoj domov.

Domov sv. Dominika v Petrovanoch

Zo života

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za sestry

Dnes sa modlíme za sestry

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za laikov

Dnes sa modlíme za laikov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za bratov

Dnes sa modlíme za bratov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...