Oslava sviatku malej-veľkej svätice

13. máj. 2024 | Aktuality, Články

V sobotu 11. mája 2024 sme aj v košickej komunite oslávili spolu s niekoľkými farníkmi sviatok blahoslavenej Imeldy, patrónky našej kongregácie. Ranná svätá omša celebrovaná bratom Pavlom Kytkom, OP bola obohatená spevmi sestier i samotným liturgickým hymnom k bl. Imelde.

Povzbudivé slová sviatočného príhovoru sr. Karoly Draveckej, OP, generálnej predstavenej, adresované sestrám nám otvorili srdcia k radostnému prežívaniu jednoty jednak pri  Kristovom eucharistickom stole, ale i jednoty pri raňajkovom  stole s niekoľkými farníkmi. Naše otvorené, radostné srdcia sa tak stali znamením napĺňania túžby, akú vlastnila naša nebeská patrónka – túžby po plnosti života prežívaného v jednote  s Kristom nielen vo vnútri duše, ale i navonok…aby tak bolo  zavŕšené samotné prijatie Kristovho tela v Eucharistii.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...