Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....
Oslava sviatku malej-veľkej svätice

Oslava sviatku malej-veľkej svätice

V sobotu 11. mája 2024 sme aj v košickej komunite oslávili spolu s niekoľkými farníkmi sviatok blahoslavenej Imeldy, patrónky našej kongregácie. Ranná svätá omša celebrovaná bratom Pavlom Kytkom, OP bola obohatená spevmi sestier i samotným...
Púť po stopách sv. Tomáša Akvinského

Púť po stopách sv. Tomáša Akvinského

Na cestu po stopách dominikánskej histórie vo Francúzsku sme sa vybrali spoločne so žiakmi a zamestnancami Gymnázia sv. Tomáša Akvinského, ktorého sme súčasťou. Okrem mnohých zaujímavých miest, ako sú Pápežsky palác v Avignone, Pont du Gard, Carcassonne či...
Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili za...

Zomrela sr. M. Miriam Sokolová OP

Dňa 24. marca 2024, zaopatrená a posilnená sviatosťami, sa pokojne vrátila do Otcovho domu naša spolusestra Miriam Sokolová OP. Pohrebné obrady so sv. omšou sa uskutočnia v stredu 27. marca 2024 o 13.00 hod. vo Farskom kostole sv. Petra a Pavla v Petrovanoch....