Púť po stopách sv. Tomáša Akvinského

13. máj. 2024 | Aktuality, Články

Na cestu po stopách dominikánskej histórie vo Francúzsku sme sa vybrali spoločne so žiakmi a zamestnancami Gymnázia sv. Tomáša Akvinského, ktorého sme súčasťou. Okrem mnohých zaujímavých miest, ako sú Pápežsky palác v Avignone, Pont du Gard, Carcassonne či montážna linka lietadiel Airbus, sme navštívili aj miesta spojené s dominikánskou rehoľou.

V nedeľu sme slávili sv. omšu v Prouille, kde je prvý kontemplatívny kláštor pre ženy obrátené z herézy, ktorý založil samotný sv. Dominik de Guzman.

Sv. Tomáš Akvinský, patrón Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach, pôsobil istý čas aj v Toulouse. Navštívili sme kostol  Église des Jacobins, kde sú relikvie sv. Tomáša, a mali sme možnosť prehliadky múzea, ktorý bol pôvodne kláštorom, kde Tomáš žil.

sestry z Košíc

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...