Mukačevo

Ukrajina Mukačevo komunitaPrvé tri sestry misionárky prišli na Ukrajinu na pozvanie fr. Ľudovíta Mellu OP a dočasným domovom sa im stal rodinný dom, ktorý im ponúkla pani Spanbauer v dedinke Klenovec. Hneď po príchode sestier prebrala Kongregácia sestier dominikánok bl. Imledy aj pokračovanie výstavby rehoľného domu v Kolčine, kam sa sestry presťahovali v októbri 1995.

V súčasnosti je sídlom komunity dom sv. Kataríny Sienskej v Mukačeve, kam sa sestry presťahovali v auguste 2000. Dom predtým patril rusko-ukrajinskému vikariátu bratov dominikánov. Po odchode bratov do Kyjeva prebrala naša kongregácia správu domu na jeden rok a neskôr dom odkúpila. V rokoch 2007 – 2008 bola uskutočnená generálna prestavba domu a 1.7. 2008 bol dom posvätený otcom biskupom Mons. Antonom Majnekom.

Dom na Ukrajine je misijný dom. Sestry sa venujú apoštolátu a katechéze detí, mladých, ako aj dospelých a starších ľudí. Organizovaním rôznych aktivít pre tých, ktorí to potrebujú, pomáhajú budovať miestnu cirkev, v ktorej pôsobia v duchu sv. Dominika.


Kontakt:

Dom sv. Kataríny Sienskej
Ul. Vatutina 24
896 00 Mukačevo
Ukrajina

Tel.: 00380 3131 41232
e-mail: ukrajina@dominikanky.sk

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.