Mukačevo

Ukrajina Mukačevo komunitaPrvé tri sestry misionárky prišli na Ukrajinu na pozvanie fr. Ľudovíta Mellu OP a dočasným domovom sa im stal rodinný dom, ktorý im ponúkla pani Spanbauer v dedinke Klenovec. Hneď po príchode sestier prebrala Kongregácia sestier dominikánok bl. Imledy aj pokračovanie výstavby rehoľného domu v Kolčine, kam sa sestry presťahovali v októbri 1995.

V súčasnosti je sídlom komunity dom sv. Kataríny Sienskej v Mukačeve, kam sa sestry presťahovali v auguste 2000. Dom predtým patril rusko-ukrajinskému vikariátu bratov dominikánov. Po odchode bratov do Kyjeva prebrala naša kongregácia správu domu na jeden rok a neskôr dom odkúpila. V rokoch 2007 – 2008 bola uskutočnená generálna prestavba domu a 1.7. 2008 bol dom posvätený otcom biskupom Mons. Antonom Majnekom.

Dom na Ukrajine je misijný dom. Sestry sa venujú apoštolátu a katechéze detí, mladých, ako aj dospelých a starších ľudí. Organizovaním rôznych aktivít pre tých, ktorí to potrebujú, pomáhajú budovať miestnu cirkev, v ktorej pôsobia v duchu sv. Dominika.


Kontakt:

Dom sv. Kataríny Sienskej
Ul. Vatutina 24
896 00 Mukačevo
Ukrajina

Tel.: 00380 3131 41232
e-mail: ukrajina@dominikanky.sk

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...