Formácia

formácia

Formácia v Kongregácii sestier dominikánok bl. Imeldy je celoživotný proces rastu. Ide o cestu vnútornej premeny k dosiahnutiu „plnosti Krista“ (porov. KO 50) pre autentické vydávanie svedectva o Pravde a pre uskutočňovanie poslania kázať.

Je predovšetkým „konanie Boha v srdci sestry“ (KO 50) v každom období jej formácie, ktoré vyžaduje stále zrelšiu odpoveď na Božiu milosť. Patrónka kongregácie, bl. Imelda, nás inšpiruje, aby sme v Eucharistii nachádzali najväčší prejav Kristovej lásky, ktorá premieňa nás, naše komunity a svet, v ktorom žijeme (porov. KO VII). Eucharistia nás uschopňuje pripodobniť sa Kristovi a jeho totálnemu obetovaniu seba samého.

Formačný proces v počiatočnom období formácie zahŕňa tieto etapy:

Prenoviciát
Noviciát
Juniorát

Počiatočná formácia nachádza svoj smer a zmysel v pokračujúcej formácii.

Zo života

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za sestry

Dnes sa modlíme za sestry

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za laikov

Dnes sa modlíme za laikov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za bratov

Dnes sa modlíme za bratov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...