Formácia

formácia

Formácia v Kongregácii sestier dominikánok bl. Imeldy je celoživotný proces rastu. Ide o cestu vnútornej premeny k dosiahnutiu „plnosti Krista“ (porov. KO 50) pre autentické vydávanie svedectva o Pravde a pre uskutočňovanie poslania kázať.

Je predovšetkým „konanie Boha v srdci sestry“ (KO 50) v každom období jej formácie, ktoré vyžaduje stále zrelšiu odpoveď na Božiu milosť. Patrónka kongregácie, bl. Imelda, nás inšpiruje, aby sme v Eucharistii nachádzali najväčší prejav Kristovej lásky, ktorá premieňa nás, naše komunity a svet, v ktorom žijeme (porov. KO VII). Eucharistia nás uschopňuje pripodobniť sa Kristovi a jeho totálnemu obetovaniu seba samého.

Formačný proces v počiatočnom období formácie zahŕňa tieto etapy:

Prenoviciát
Noviciát
Juniorát

Počiatočná formácia nachádza svoj smer a zmysel v pokračujúcej formácii

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes