Umenie

Rehoľa kazateľov už od svojich počiatkov chápala dôležitosť umeleckého vyjadrenia a jeho silu pri ohlasovaní evanjelia.

Spomedzi dominikánskych umelcov vyniká najviac bl. Fra Giovanni da Fiesole, známy ako Fra Angelico. Dívajúc sa na dielo tohto talianskeho renesančného umelca môžeme vidieť, ako sa v ňom odzrkadľuje jeho duša premenená stretnutím s Pravdou a Krásou. Fra Angelicovo umenie poukazuje na Toho, ktorý je večnou Pravdou a Dobrom. Toto bol spôsob jeho účasti na diele kázania.

Tak, ako v minulosti, aj dnes má kázanie umením svoju hodnotu a zmysel, pretože, ako píše pápež Pavol VI. v Liste umelcom z roku 1965: „Tento svet…, v ktorom žijeme, potrebuje krásu, aby neprepadol zúfalstvu. Krása ako pravda prináša ľudskému srdcu radosť a je vzácnym plodom, ktorý odoláva zmenám času, zjednocuje generácie a podnecuje ich k spoločnému obdivu.“

V našom apoštoláte sa usilujeme pomáhať ľuďom vnímať krásu v celom stvorení a nechať sa ňou dotknúť, aby ich napokon priviedla k prameňu všetkej krásy, ktorou je Boh.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes