Umenie

Rehoľa kazateľov už od svojich počiatkov chápala dôležitosť umeleckého vyjadrenia a jeho silu pri ohlasovaní evanjelia.

Spomedzi dominikánskych umelcov vyniká najviac bl. Fra Giovanni da Fiesole, známy ako Fra Angelico. Dívajúc sa na dielo tohto talianskeho renesančného umelca môžeme vidieť, ako sa v ňom odzrkadľuje jeho duša premenená stretnutím s Pravdou a Krásou. Fra Angelicovo umenie poukazuje na Toho, ktorý je večnou Pravdou a Dobrom. Toto bol spôsob jeho účasti na diele kázania.

Tak, ako v minulosti, aj dnes má kázanie umením svoju hodnotu a zmysel, pretože, ako píše pápež Pavol VI. v Liste umelcom z roku 1965: „Tento svet…, v ktorom žijeme, potrebuje krásu, aby neprepadol zúfalstvu. Krása ako pravda prináša ľudskému srdcu radosť a je vzácnym plodom, ktorý odoláva zmenám času, zjednocuje generácie a podnecuje ich k spoločnému obdivu.“

V našom apoštoláte sa usilujeme pomáhať ľuďom vnímať krásu v celom stvorení a nechať sa ňou dotknúť, aby ich napokon priviedla k prameňu všetkej krásy, ktorou je Boh.

Uprostred slovenskej dominikánskej rodiny, ktorá si uvedomuje svoje poslanie vytvárať priestor pre krásu a umenie v živote človeka a aj takýmto spôsobom mu ponúknuť nové, až transcendentné horizonty, vznikol projekt Dotyk krásy v rámci ktorého sa k vybranej téme organizujú prednášky z teórie a dejín umenia, tematická práca v tvorivých dielňach pod vedením profesionálnych umelcov (napr. maľba, hlina, hudba, slovo, fotografia, film), spoločné zdieľanie tvorby, výstavy, prezentácie, koncert i duchovný program.

Prečítajte si viac o projekte Dotyk krásy.

Zo života

Dotyk krásy je späť

Dotyk krásy je späť

Milí priatelia, pozývame Vás na prvé stretnutie nášho projektu Dotyk krásy, ktorý sa uskutoční 29. apríla 2023 v Bobrovci, v kaviarni V Rozlete. Prvé, pretože tohtoročný DK bude tvoriť niekoľko stretnutí na rôznych miestach Slovenska, o ktorých Vás budeme postupne...

Dotyk krásy 2019 – Trhlina

Dotyk krásy 2019 – Trhlina

Dvanásty ročník Dotyku krásy, ktorý sa opätovne uskutočnil v Banskej Štiavnici, bol tento rok zasadený do nádherného rámu slnečného jarného počasia.  Takmer dvesto účastníkov zo všetkých kútov Slovenska prišlo na tento festival, krásy, umenia, priateľstva,...

Dotyk krásy 2019: pozvánka

Dotyk krásy 2019: pozvánka

Drahí členovia Dominikánskej rodiny a priatelia umenia, pozývame Vás na Dotyk krásy 2019, ktorý nesie názov „Trhlina“. Táto téma bude spojená so životným príbehom dominikána, blahoslaveného Pierra Claveriho, biskupa Oránu a mučeníka, ktorý prináša postoj: postaviť...