Apoštolát

Dominikánsky apoštolát, ktorý je zameraný na ohlasovanie Slova, je uskutočňovaný rôzne: z kazateľnice a pri osobných stretnutiach, perom i slovom, na vedeckom poli a na poli ľudovej zbožnosti. Spoločná špecifická črta dominikánskeho apoštolátu je uctievanie Pravdy, ktorá je kontemplovaná, verne žitá a ohlasovaná.

Oblasti kázania:
Školstvo
Katechéza
Sociálna oblasť
Misie
Umenie
Pastorácia povolaní

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes