Tvrdošín

Dom sv. Kríža bol zriadený v roku 1990 generálnym vedením, ktoré reagovalo na pozvanie duchovného otca farnosti Júliusa Chalupu. Sídlom komunity sa stal malý byt na Farskej ulici, ktorý sestrám darovala pani Žihlová. V roku 2006 kongregácia kúpila v Tvrdošíne dom pre potreby apoštolátu komunity. V tejto komunite sa sestry venujú prevažne výchove a vzdelávaniu detí na základných školách, a to vyučovaním náboženstva a inou mimoškolskou činnosťou. Tiež aktívne pôsobia na poli katechézy a pastorácie vo farnosti.

Kontakt:
Dom sv. Kríža
Farská 82/30
027 44 Tvrdošín

Tel.: 043/532 25 25
e-mail: tvrdosin(Nahraďte zátvorky znakom @)dominikanky.sk

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes