Posviacka nového domu v Petrovanoch

6. júl. 2024 | Aktuality, Články

Dňa 21. júna 2024 košický arcibiskup, Mons. B.Bober, posvätil priestory nového domu sestier dominikánok v Petrovanoch. Dom bol postavený v areáli Domova sv. Dominika, ktorý poskytuje opateru a starostlivosť chorým a starším civilným obyvateľom i rehoľným sestrám. Novopostavená stavba už slúži komunite sestier dominikánok, ktorá tvorí zázemie i súčasť spomínaného domova.

Prítomným zástupcom firiem, ktoré sa podieľali na stavbe nového domu, kňazom, obyvateľom Petrovian a okolia a dobrovoľníkom v mene kongregácie vyjadrila veľkú vďaku generálna predstavená, sr. Karola Dravecká:   

„Sestry dominikánky sú súčasťou Petrovian už 85 rokov. Pred komunizmom i počas rokov totality sme v hornom kaštieli slúžili deťom a dospelým s mentálnym postihnutím. Mnohí z Vás poznajú sestry práve z týchto čias – pracovali ste s nimi na jednom oddelení, pomáhali ste im zdobiť kostol, pod ich vedením ste spievali v jednom speváckom zbore. Teraz sa po rokoch jedna po druhej vracajú k Vám – mnohé sa vracajú na miesto, kde žili celé desaťročia. 

Milí obyvatelia Petrovian a okolia, ste dôležitou súčasťou našej histórie. Ďakujeme Vám za modlitby, podanie pomocnej ruky počas brigád, ale aj materiálnu a finančnú pomoc pri výstavbe nového kláštora, ktorý bol práve posvätený. Našu budúcnosť zverujeme láskavému Otcovi. Ako všetci sme zraniteľné a odkázané na Božie milosrdenstvo a milosrdenstvo súcitných ľudí. Ďakujeme všetkým zamestnancom Domova sv. Dominika, ktorí sa staráte aj o naše sestry a všetkých obyvateľov nášho domu.“ 

« z 2 »

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...