Pamätaj na srdce, zranené hriechmi

2. mar. 2021 | Aktuality, Články

Už niekoľko dní prežívame zvláštne obdobie cirkevného roka. Je to 40 dňový čas prípravy na najväčšie sviatky všetkých kresťanov – Paschu, keď si pripomíname smrť a zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista. Pôst je obdobím, ktoré nás robí vnímavejšími a citlivejšími na Boha a blížnych. Obracia náš pohľad na náš duchovný život, na očistenie, návrat k prvotnej láske…V tomto období viac rozmýšľame o utrpení, teda o následkoch hriechu pre nás samých, ale aj pre druhých a uvedomujeme si, že každý hriech je urážkou Boha a zranením jeho milosrdného srdca.

S týmto vedomím sme s deťmi v Mukačeve vytvorili veľké srdce, z ktorého deti, mladí, ale aj dospelí postupne vyťahujú klince a špendlíky. Robia tak vtedy, ak sú prítomní na sv. omši, alebo sa pomodlia krížovú cestu, rannú či večernú modlitbu. Cieľom tohto pôstneho cvičenia je, že pri každom vyťahovaní klinca si majú nielen spomenúť na konkrétnu osobu, ktorej ublížili, ale majú sa snažiť s tým niečo urobiť.

 

Zo života

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za sestry

Dnes sa modlíme za sestry

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za laikov

Dnes sa modlíme za laikov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za bratov

Dnes sa modlíme za bratov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...