Pamätaj na srdce, zranené hriechmi

2. mar. 2021 | Aktuality, Články

Už niekoľko dní prežívame zvláštne obdobie cirkevného roka. Je to 40 dňový čas prípravy na najväčšie sviatky všetkých kresťanov – Paschu, keď si pripomíname smrť a zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista. Pôst je obdobím, ktoré nás robí vnímavejšími a citlivejšími na Boha a blížnych. Obracia náš pohľad na náš duchovný život, na očistenie, návrat k prvotnej láske…V tomto období viac rozmýšľame o utrpení, teda o následkoch hriechu pre nás samých, ale aj pre druhých a uvedomujeme si, že každý hriech je urážkou Boha a zranením jeho milosrdného srdca.

S týmto vedomím sme s deťmi v Mukačeve vytvorili veľké srdce, z ktorého deti, mladí, ale aj dospelí postupne vyťahujú klince a špendlíky. Robia tak vtedy, ak sú prítomní na sv. omši, alebo sa pomodlia krížovú cestu, rannú či večernú modlitbu. Cieľom tohto pôstneho cvičenia je, že pri každom vyťahovaní klinca si majú nielen spomenúť na konkrétnu osobu, ktorej ublížili, ale majú sa snažiť s tým niečo urobiť.

 

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...