Liturgické slávenia – predstavenie

Liturgické slávenia – predstavenie

Katechéza katechumenátneho typu predpokladá uvedomenie si, že „obrad“ tvorí nenahraditeľný kontext pre náboženskú skúsenosť a prvotný zdroj náboženskej reflexie1. Návrat k „obradom“ je v projekte „Na ceste k Ježišovi“ kľúčový. Ako vyplýva z časovo – tematického plánu...
4. Prvá slávnosť odpustenia – variant 2

4. Prvá slávnosť odpustenia – variant 2

Poznámka k nadpisu1 Úvod Katechéta: Drahé deti, dnes sme prišli sem spolu s vašimi rodičmi na veľkú slávnosť. Budeme ju sláviť spolu s Bohom, ktorý je šťastný, že vám môže darovať odpustenie. Po prvýkrát budete sláviť sviatosť Zmierenia. Je to znak toho, že rastiete....
1. Ježiš je prameň živej vody

1. Ježiš je prameň živej vody

Stiahnite si tento dokument ako pdf V každej svätej omši sa Ježiš pre nás stáva prameňom živej vody.  Pri slávení Eucharistie zostupuje Duch Svätý, aby premenil život všetkých, ktorí vstupujú do spoločenstva s Kristovým telom a krvou. Duch Svätý nás zjednocuje s...