3. Prvá slávnosť odpustenia – variant 1

12. jan. 2024 | Na ceste k Ježišovi, Obrady

3. Prvá slávnosť odpustenia – variant 1 - príprava na prvé sv. prijímanie

Poznámka k nadpisu1

Pomôcky

  • Evanjelium
  • Paškál
  • Malá sviečka pre každé dieťa
  • Pri kríži veľká nádoba s pieskom, kde sa môžu postaviť sviečky 
  • Lístky na pamiatku s textom Jn 8,12

Slávenie

Deti a tí, čo ich doprevádzajú sa postavia do presbytéria blízko ku paškálu, ktorý svieti. 

Pieseň

Chceme kráčať vo svetle Božom/ 4x
Chceme kráčať, kráčať, chceme kráčať ó, ó 
Chceme kráčať vo svetle Božom. 

KŇAZ: Zhromaždili sme sa v mene Otca, i Syna a Ducha Svätého. Pozrite! Veľkonočná svieca. Bola zapálená na Veľkú noc a je symbolom Pána Ježiša, ktorý vstal zmŕtvych. On povedal, že je svetlo sveta. Pre nás kresťanov je Ježiš  svetlom pokoja, lásky a nádeje. Máme úlohu šíriť toto svetlo okolo nás. Každý z nás si niekedy vyberie svetlo. Počúvajme.

Štyri deti sa priblížia k paškálu. Každý z nich má zhasnutú sviečku. Jeden po druhom čítajú vety, ktoré majú na lístkoch a zapália si sviečku od paškála.

DIEVČA 1: Včera som sa poškriepila s kamarátkou. Bolo to odo mňa hlúpe. Snažila som sa to napraviť.

CHLAPEC 1: Včera som pokazil hračku môjho malého bračeka. Bál som sa k tomu priznať, ale nakoniec som povedal ockovi: „Bol som to ja, čo to pokazil.

DIEVČA 2: Niektorí v škole sa vysmievajú z Moniky, že pomaly číta. Povedala som jej: „Neboj sa, poď medzi  nás, my sa ti nebudeme smiať“.

CHLAPEC 2: Mama odo mňa chcela, aby so niečo urobil. Povedal som, že dobre. Ale neurobil som to. Na druhý deň som jej povedal: „Prepáč“.

KŇAZ: Všetci si teraz spomeňme na nejaký malý skutok pokoja, ktoré sme urobili posledné dni doma, v škole,  na ulici…. 

Po krátkej chvíli ticha nasleduje:

Všetky tieto dobré skutky sme urobili vďaka Tebe, Ježiš, a vďaka Duchu Svätému, ktorý nás napĺňa pokojom, radosťou, priateľstvom…

Pieseň

  1. Moje malé svetielko, chcem, aby svietilo. Moje malé svetielko chcem, aby svietilo, svietilo, svietilo. 
  2. Ježiš mi ho zapálil, chcem, aby svietilo. Ježiš mi ho zapálil, chcem aby svietilo, svietilo, svietilo.

KŇAZ: Priniesť druhým svetlo nie je vôbec ľahké. Počúvajme…

Štyri deti sa priblížia k paškálu. Každý má zapálenú sviečku. Potom ako prečítajú ich vetu, sviečku zhasia a zapichnú do nádoby s pieskom.

CHLAPEC 1: Včera som povedal jednému spolužiakovi: „Ty nemôžeš s nami hrať futbal. Si príliš pomalý. Kvôli Tebe stále prehrávame.“

DIEVČA 1: Vysmievala som sa z kamarátky, že je príliš tučná. 

CHLAPEC 2: Počas prestávky je jeden, čo sa hrá na silného a berie Júliine veci. Naučili sme ho, čo a ako. Hodili sme ho o zem a dali sme mu poriadny výprask. Teraz nechce viac chodiť do školy. 

DIEVČA2: Hovorím si, že som kresťanka, ale vôbec sa nesnažím poznávať Boha a rozprávať sa s Ježišom. 

KŇAZ: Je pravda, že niekedy si volíme zlo, hľadáme tmu, noc, sebectvo… Nechceme byť  dobrí k iným, správame sa k nim zlomyseľne a kruto. Pomyslime si na skutky, ktorými sme druhých zarmútili a ublížili im. Spomeňme si, kedy sme nemilovali ako Ježiš. 

Po krátkej chvíli zaspievame nasledujúcu pieseň.

Pieseň

Ježiš, Ty si ma poznal a dal mi odpustenie.
Podal si mi ruku a už Ti nepoviem: „Nie.“
R: Ty poznáš moje padanie, Ty poznáš moje vstávanie,
Ty poznáš moje myslenie.

Čítanie evanjelia 

KŇAZ prečíta stať z Evanjelia Jn 8, 12: 

„Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ 

Po chvíľke ticha kňaz prednesie nasledujúcu modlitbu.

Modlitba

Pane, Ty nás poznáš, Ty vieš, že niekedy si volíme tmu namiesto svetla, volíme si temnotu hriechu. Ale Tvoja láska je silnejšia. Ty vieš, že v našom srdci je stále malý plamienok pripravený vždy znova  vzplanúť. Je to plameň priateľstva, lásky, pokoja, viery! Príď zmeniť naše srdce s Tvojím odpustením a milosrdenstvom. Príď a osvetli našu cestu. 

KATECHÉTA: A teraz, ak hľadáte toto odpustenia, a ak ste pripravení, príďte ku kňazom, ktorí vám darujú Božie odpustenie. 

Nasleduje individuálna sv. spoveď. Každé dieťa pri nej dostane sviečku, ktorú po svätej spovedi za pomoci rodičov alebo katechétu zapáli od paškálu a dá do nádoby s pieskom. Pritom sa poďakuje za dar odpustenia


  1. Voľný preklad z tal. originálu: Celebrare la prima Ricociliazione a la prima Comunione. Leumann (TO) : Elledici, 2012, ss. 20 -21. ↩︎

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...