Liturgické slávenia – predstavenie

Liturgické slávenia – predstavenie

Katechéza katechumenátneho typu predpokladá uvedomenie si, že „obrad“ tvorí nenahraditeľný kontext pre náboženskú skúsenosť a prvotný zdroj náboženskej reflexie1. Návrat k „obradom“ je v projekte „Na ceste k Ježišovi“ kľúčový. Ako vyplýva z časovo – tematického plánu...
4. Prvá slávnosť odpustenia – variant 2

4. Prvá slávnosť odpustenia – variant 2

Poznámka k nadpisu1 Úvod Katechéta: Drahé deti, dnes sme prišli sem spolu s vašimi rodičmi na veľkú slávnosť. Budeme ju sláviť spolu s Bohom, ktorý je šťastný, že vám môže darovať odpustenie. Po prvýkrát budete sláviť sviatosť Zmierenia. Je to znak toho, že rastiete....