2. Predstavenie detí kresťanskému spoločenstvu

12. jan. 2024 | Na ceste k Ježišovi, Obrady

2. Predstavenie detí kresťanskému spoločenstvu - príprava na prvé sv. prijímanie

Poznámka k nadpisu1

Deti sa zhromaždia spolu s animátormi a katechétmi pred kostolom. 

Úmysel nasledovať Ježiša 

KŇAZ: Požiadali ste nás, aby ste patrili do spoločenstva, v ktorom začnete poznávať a veriť v Ježiša. Vedeli by ste povedať, čo Vás najviac priťahuje na Ježišovi? 

Deti slobodne odpovedajú. 

KŇAZ: Už ste objavili, že Ježiš má rád všetkých ľudí a túži, aby sa stali jeho priateľmi a aby boli priatelia jeden druhému. Pýtam sa Vás: chcete sa naučiť milovať stále viac Ježiša a stať sa jeho priateľmi?

DETI: Áno

KŇAZ: Objavili ste tiež, že Ježiš vás volá po mene: Chcete ho nasledovať, byť pozorné na to čo Vám povie ako váš naozajstný priateľ? 

DETI: Áno 

Vstup do chrámu

KŇAZ: Milé deti, teraz môžete obsadiť vaše miesto medzi kresťanmi zhromaždenými v chráme. Poďme, počúvajme Pána, ktorý k nám hovorí a modlime sa všetci spoločne. 

Keď to deti počujú vstúpia v sprievode do chrámu a zaujmú miesta, ktoré sú pre nich pripravené. Veriaci ich privítajú s piesňou.  

Pozdrav a privítanie

KŇAZ: Dnes špeciálne vítame medzi nami deti, ktoré začínajú cestu priateľstva s Ježišom. O niekoľko mesiacov ho príjmu pod spôsobom chleba a vína. Boli už prijaté do spoločenstva, ktoré ich bude sprevádzať na ceste prípravy. Dnes slávnostne zaujali svoje miesto medzi nami ako členovia božej rodiny, ktorá sa zhromažďuje v tomto chráme.  Je našou zodpovednosťou podporovať, pomáhať a modliť sa za tieto deti. Ony nám pripomínajú, že krstom sme všetci „jedno telo“ a „jedno srdce“ na slávu Boha Otca, Syna a Ducha Svätého. 

Alebo: 

Jedno z detí zo štvrtého ročníka: Ahojte kamaráti, dnes Vás špeciálne vítame medzi nami. Práve ste slávnostne zaujali svoje miesto v tomto chráme, kde na Vás vždy čaká dobrý Nebeský Otec a rodina veriacich. Budeme s Vami na Vašej ceste priateľstva s Ježišom a budeme Vám pomáhať, aby ste Ježiša viac spoznali a milovali. 

Po privítaní môže zaznieť potlesk.

Modlitby veriacich 

KŇAZ: Prosíme Ťa, Otče, za tieto naše deti, spolužiakov a priateľov, ktorí chcú stretnúť Pána, poznať ho a milovať. Volajme spoločne: Prosíme Ťa, vyslyš nás. 

DETI: 

Aby si Ty, dobrý Otče, zväčšoval deň čo deň ich túžbu žiť s Ježišom. 

Aby v rodine Božích detí mohli nájsť radosť a život. 

Aby pri príprave na prijatie Eucharistie si Ty, dobrý Otče, im daroval silu a vytrvalosť. 

Aby si ich ochránil pred znechutením a stratou dôvery. 

Aby si im daroval radosť, že  príjmu prvýkrát Eucharistiu. 

KŇAZ: Otče, Ty si podnietil v týchto deťoch túžbu stať sa učeníkmi Ježiša, daj aby kráčali s vytrvalosťou po začatej ceste a uvideli naplnené svoje túžby a naše modlitby. Skrze Krista nášho Pána. Amen.


  1. Adaptácia obradu „Presentazione alla comunità“ podľa: VENTURI, G.: Iniziazione cristiana deu ragazzi. Celbrazioni. Brescia : Queriniana, 2002, ss. 11 -14. ↩︎

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...