1. Ježiš je prameň živej vody

1. Ježiš je prameň živej vody

Stiahnite si tento dokument ako pdf V každej svätej omši sa Ježiš pre nás stáva prameňom živej vody.  Pri slávení Eucharistie zostupuje Duch Svätý, aby premenil život všetkých, ktorí vstupujú do spoločenstva s Kristovým telom a krvou. Duch Svätý nás zjednocuje s...
2. Pán sa daruje vo svojom slove

2. Pán sa daruje vo svojom slove

Stiahnite si tento dokument ako pdf Pre veriacich zohráva dôležitú úlohu homília alebo kázeň. Vysvetlenie posvätných textov v homílii patrí k najstarším častiam svätej omše. Je to jeden z momentov slávenia, kde je najviac viditeľný vzťah Božieho slova so životom ľudí....
3. Slovo prináša ovocie

3. Slovo prináša ovocie

Stiahnite si tento dokument ako pdf Vypočuli sme si Božie slovo. Homília nám, dúfajme,  pomohla objaviť tajomstvá Božej vôle. Teraz sme pripravení recitovať Krédo. Pre prvých kresťanov recitovanie Kréda znamenalo odvážne a riskantné skoncovanie s predošlým...
4. Ježiš nás mení láskou

4. Ježiš nás mení láskou

Stiahnite si tento dokument ako pdf Umývanie nôh je symbolické a prorocké gesto, prítomné v liturgii Zeleného štvrtka – v deň, keď slávime ustanovenie Eucharistie. V tomto konkrétnom geste sa Ježiš zjavuje ako ten, kto „hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa...
5. Ježiš je stále s nami

5. Ježiš je stále s nami

Stiahnite si tento dokument ako pdf „Každý deň slávim eucharistiu“, píše Henri J. M. Nouwen v úvode svojej knihy S hořícím srdcem. „A predsa sa stále ešte čudujem: Viem vôbec, čo robím? Vedia to tí, ktorí sú so mnou pri stole, čoho sú súčasťou?“  Podľa vzoru...