Požehnanie základného kameňa novej školy

Požehnanie základného kameňa novej školy

V čase keď školy zatvárajú svoje brány a vstupujú do letných prázdnin, 1. júla 2024, arcibiskup S. Zvolenský požehnal základný kameň novej Základnej školy Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej.  Jej história sa začína písať na pôde areálu...
Posviacka nového domu v Petrovanoch

Posviacka nového domu v Petrovanoch

Dňa 21. júna 2024 košický arcibiskup, Mons. B.Bober, posvätil priestory nového domu sestier dominikánok v Petrovanoch. Dom bol postavený v areáli Domova sv. Dominika, ktorý poskytuje opateru a starostlivosť chorým a starším civilným obyvateľom...
Nevšedná oslava v Dunajskej Lužnej 

Nevšedná oslava v Dunajskej Lužnej 

V priebehu pracovného týždňa, 28. mája 2024, si sestry dominikánky v Dunajskej Lužnej vytvorili priestor pre významnú oslavu.  Počas svätej omše, ktorú celebroval dominikán fr. Pius OP, ďakovala sr. Ancilla za dar dlhého a požehnaného života. K vďačnosti a tiež ku...
Milá návšteva u sestier v Dunajskej Lužnej

Milá návšteva u sestier v Dunajskej Lužnej

Deti z Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova prišli vo štvrtok 16. mája k sestrám dominikánkam v Dunajskej Lužnej, aby im zahrali program, ktorý si nacvičili pre svoje maminky ku Dňu matiek. Program s názvom Pytačky deti zahrali veľmi spontánne, nebojácne a...
Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....