BRONZOVÉ OCENENIE DOFE 2020

V utorok 6. októbra 2020 k nám konečne dorazili certifikáty a bronzové odznaky pre našich trinástich Dofákov. Z rúk spoluzakladateľa a riaditeľa Národnej kancelárie DofE na Slovensku Mariána Zachara ich prevzali pani riaditeľka sr. Adriána a koordinátori programu na našej škole S. Fričová a L. Ružička.

Keďže si toto ocenenie naši Dofáci nemohli prevziať osobne na slávnostnej ceremónii a ani pred našou školou od vedúceho Národnej kancelárie, urobili sme im malé prekvapenie. O 12.00 bolo počuť z ulice megafón. Študenti našej školy prerušili vyučovanie, aby mohli Dofákom vyjadriť svoje uznanie, a to potleskom a pokrikom z okien na ulicu. Malým porušením školského poriadku im spolužiaci a kamaráti vyjadrili veľký obdiv (pozn. mali sme jednorázový dišpenz od pani riaditeľky).

Naši trinásti Dofáci počas uplynulého šk. roka, aj napriek sťaženým podmienkam (kvôli epidémii COVID-19) pilne pracovali na plnení si svojich cieľov. Na konci roka a počas prázdnin absolvovali dobrodružné expedície, na ktorých preukázali svoju odvahu a odhodlanie.

Ocenenia si právom zaslúžia! A my im blahoželáme. V pondelok 26. októbra ich čaká online slávnostná ceremónia.

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote.

Program je súčasťou celosvetovej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu a už od roku 1956 podporuje mladých ľudí naprieč spoločnosťou v 140 krajinách po celom svete na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu.

V programe DofE si mladí ľudia stanovujú individuálne ciele a výzvy v niekoľkých aktivitách a na ceste k ich splneniu posilňujú svoju zodpovednosť a vytrvalosť, poznávajú a prekonávajú sami seba a získavajú nové zručnosti, užitočné pre ďalší akademický aj pracovný život. Zapojením sa do programu sa navyše stávajú súčasťou medzinárodnej komunity.

Mladí ľudia sa do programu zapájajú dobrovoľne, prostredníctvom licencovaných Miestnych centier DofE na Slovensku (jedným z nich sme aj my). Tu Dofáci získajú mentora, ktorý im pomôže v nastavení cieľa a poskytne im potrebnú podporu.

Tím DofE na GTA

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes