Ako sme „pohrýzli psa“…

To, že ste si začali čítať článok s týmto nadpisom, je malý „dôkaz“, že v spravodajstve fungujú určité „metódy“, ako upútať pozornosť čitateľov. Pri hľadaní pravdy je v dnešnej dobe veľmi dôležité vedieť kriticky posúdiť všetky dostupné informácie. „Poznávanie pravdy a formovanie kritického myslenia“ bola téma formačných dní sestier dominikánok bl. Imeldy, ktoré sa usilujú riadiť dominikánskym heslom „Veritas“. Hlavným zámerom týchto dní bolo prehĺbiť poznanie o danej téme a vzájomne sa obohatiť prostredníctvom otvorenej diskusie. Formačné dni sestier sa uskutočnili 1. októbra 2022 v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej a 22. októbra 2022 v Konvente Krista Kráľa v Košiciach. Na stretnutia sestry pozvali fr. Česlav Šajdu OP, ktorý vo svojej prednáške najprv predstavil učenie sv. Tomáša Akviského o cnosti rozumnosti, následne poukázal na rozdiely medzi kritickým a nekritickým myslením a ukončil názornými príkladmi argumentačných faulov.

« 1 z 2 »
Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes