Odkaz tlmočený malou „Superstár“

Odkaz tlmočený malou „Superstár“

  Pred pár rokmi sme v košickej komunite spolu so študentami GTA, deťmi z materskej škôlky bl. Imeldy a zamestnancami týchto zariadení slávili sviatok Prenesenia ostatkov sv. Dominika. Spoločne sme pripravili akadémiu pod názvom Keď obrazy ožívajú, kde jednotliví...
Zomrela sr. M. Monika Beluščáková OP

Zomrela sr. M. Monika Beluščáková OP

Dňa 7. mája 2021, zaopatrená a posilnená sviatosťami, sa pokojne vrátila do Otcovho domu naša spolusestra M. Monika Beluščáková OP. Pohrebné obrady sa uskutočnia v piatok 14. mája 2021 o 11.00 hod. na cintoríne v Dunajskej Lužnej, časť Jánošíková. Sv. omšu za našu...
Ten, kto rúca múr

Ten, kto rúca múr

„A kto dvíha múr, kto stavia múr, skončí ako otrok medzi múrmi, ktoré postavil, bez horizontov“ (Fratelli tutti čl. 27). Dala by sa táto ťaživá veta z encykliky svätého otca povedať obrátene ako pozitívne vyjadrenie? Nastávajúca spomienka na blahoslaveného biskupa...
Sr. M. Celina oslávila vzácne okrúhle narodeniny

Sr. M. Celina oslávila vzácne okrúhle narodeniny

Piata veľkonočná nedeľa sa v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej niesla v duchu vzdávania vďaky za dar života sr. M. Celiny Blichárovej OP, ktorá slávila svoje životné jubileum – 90. narodeniny. Už pri ranných chválach sestry prednášali prosby za oslávenkyňu a pri...