Zomrela sr. M. Monika Beluščáková OP

Dňa 7. mája 2021, zaopatrená a posilnená sviatosťami, sa pokojne vrátila do Otcovho domu naša spolusestra M. Monika Beluščáková OP.
Pohrebné obrady sa uskutočnia v piatok 14. mája 2021 o 11.00 hod. na cintoríne v Dunajskej Lužnej, časť Jánošíková. Sv. omšu za našu spolusestru budeme sláviť po pohrebných obradoch vo farskom Kostole Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej.

Parte

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes