Odkaz tlmočený malou „Superstár“

10. máj. 2021 | Články, Zamyslenia

 

Pred pár rokmi sme v košickej komunite spolu so študentami GTA, deťmi z materskej škôlky bl. Imeldy a zamestnancami týchto zariadení slávili sviatok Prenesenia ostatkov sv. Dominika. Spoločne sme pripravili akadémiu pod názvom Keď obrazy ožívajú, kde jednotliví študenti predstavovali svätcov dominikánskej rodiny z vitráži nášho kostola Krista Kráľa v Košiciach (sv. Tomáš Akvinský, Albert Veľký, Česlav, Hyacint, Imelda, Zdislava, Ružena Limská,  Margita Uhorská). Najväčší úspech mala bl. Imelda. V záplave „čiernych káp“ vážených a dôstojných dominikánov a dominikánok táto malá svätica poskakovala ako neposedná biela ovečka. (Pozri fotografie v archíve článkov 30.5.2016)

Tento obraz mám pred očami v týchto dňoch, keď slávime sviatok blahoslavenej Imeldy. Každý rok sa zamýšľam, aké je jej posolstvo pre Cirkev, dominikánsku rodinu i pre mňa.

Detstvo. Obdobie ľudského života. Tak krátke, nič netušiace, mimoriadne intenzívne v prežívaní dôvery, lásky, radosti, nehy, úprimnosti, zvedavosti a zraniteľnosti. Toto je fascinujúce na tejto eucharistickej svätici. Jej naplno prežívané detstvo vo vzťahu k Ježišovi Kristovi. V tomto nefalšovanom a úprimnom vzťahu nás učí tomu, čo povedal Ježiš:

„ Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva!“ /Mt 18, 3/

Na detstvo si spomíname vtedy, keď si uvedomujeme, čo sme sa naučili. Vrátiť sa do školy života, učiť sa a žiť atribúty dieťaťa v dospelom veku je podľa Ježiša vážnou podmienkou pre kázanie o Božom kráľovstve a pre vstup do neho. Svedectvo bl. Imeldy je teda neustále veľmi aktuálne.

V nemocnici Gemeli v univerzitnom kostole Božského srdca v Ríme sú na strope svätyne štyri reliéfy známych veľkých eucharistických svätcov: sv. Tomáš Akvinský, sv. Katarína Sienská, sv. Henrich Suso a dieťa bl. Imelda. Kto vie či tí, ktorí tento kostol stavali, si toto dieťa vybrali aj pre tento odkaz. Zaujímavé je, že v zostave tak významných „svätých hviezd“ má aj táto malá nenápadná „svätá hviezdička“ svoje pevné miesto a výrazný hlas, ktorým tlmočí posolstvo evanjelia.

Sr. Daniela OP

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...