Sr. M. Celina oslávila vzácne okrúhle narodeniny

Piata veľkonočná nedeľa sa v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej niesla v duchu vzdávania vďaky za dar života sr. M. Celiny Blichárovej OP, ktorá slávila svoje životné jubileum – 90. narodeniny. Už pri ranných chválach sestry prednášali prosby za oslávenkyňu a pri sv. omši spolu so sr. Celinou ďakovali za všetky milosti a dobrodenia, ktorými ju Pán počas uplynulých rokov obdaroval. Počas slávenia Eucharistie zaznela i pieseň Ubi caritas, ktorej refrén „Kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva.“ výstižne odrážal aj život sr. Celiny, ktorá obetavo a s láskou slúžila Bohu a blížnym cez aktívne roky svojho života. Avšak aj teraz, keď prežíva jeseň svojho života, ochotne ponúka Bohu svoje modlitby a ťažkosti spojené s pribúdajúcim vekom za druhých a tých, ktorí to zvlášť potrebujú.

Jubilantke srdečne gratulujeme a vyprosujeme hojné Božie požehnanie do ďalších dní jej života!

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes