Sr. M. Celina oslávila vzácne okrúhle narodeniny

5. máj. 2021 | Aktuality, Články

Piata veľkonočná nedeľa sa v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej niesla v duchu vzdávania vďaky za dar života sr. M. Celiny Blichárovej OP, ktorá slávila svoje životné jubileum – 90. narodeniny. Už pri ranných chválach sestry prednášali prosby za oslávenkyňu a pri sv. omši spolu so sr. Celinou ďakovali za všetky milosti a dobrodenia, ktorými ju Pán počas uplynulých rokov obdaroval. Počas slávenia Eucharistie zaznela i pieseň Ubi caritas, ktorej refrén „Kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva.“ výstižne odrážal aj život sr. Celiny, ktorá obetavo a s láskou slúžila Bohu a blížnym cez aktívne roky svojho života. Avšak aj teraz, keď prežíva jeseň svojho života, ochotne ponúka Bohu svoje modlitby a ťažkosti spojené s pribúdajúcim vekom za druhých a tých, ktorí to zvlášť potrebujú.

Jubilantke srdečne gratulujeme a vyprosujeme hojné Božie požehnanie do ďalších dní jej života!

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.