Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Zomrela sr. M. Miriam Sokolová OP

Dňa 24. marca 2024, zaopatrená a posilnená sviatosťami, sa pokojne vrátila do Otcovho domu naša spolusestra Miriam Sokolová OP. Pohrebné obrady so sv. omšou sa uskutočnia v stredu 27. marca 2024 o 13.00 hod. vo Farskom kostole sv. Petra a Pavla v Petrovanoch....
Zomrela sr. Emerenciána Bérešová OP

Zomrela sr. Emerenciána Bérešová OP

Dňa 5. júla 2023 spoločenstvo svojich sestier navždy opustila sr. Emerenciána Bérešová OP. Roky svojho rehoľného života strávila v komunite v Dunajskej Lužnej. Práve v tejto komunite zažila počiatočný čas svojho zasvätenia, ale aj dlhé roky ťažkej choroby,...
Svoje povolanie prežívala s radosťou

Svoje povolanie prežívala s radosťou

Narodila sa 2. mája 1931 v Mošurove – Terni, ako druhá zo šiestich súrodencov. Pre rehoľný život sa rozhodovala v neistej dobe, kedy sa v bývalom Československu schyľovalo k likvidácii reholí. Ani to ju neodradilo v jej rozhodnutí. K sestrám dominikánkam vstúpila...
Zomrela sr. M. Celina Blichárová OP

Zomrela sr. M. Celina Blichárová OP

Dňa 1. januára 2022, zaopatrená a posilnená sviatosťami, sa pokojne vrátila do Otcovho domu naša spolusestra M. Celina Blichárová OP. Pohrebné obrady sa uskutočnia vo štvrtok 6. januára 2022 o 11.00 hod. na cintoríne v Dunajskej Lužnej, časť Jánošíková....
Svoje srdce zanechala na Ukrajine.

Svoje srdce zanechala na Ukrajine.

Aj keď väčšinu svojho života prežila v Petrovanoch, predsa sa do sŕdc mnohých zapísala ako misionárka Ukrajiny. Sestra Marcela sa narodila 13. novembra 1931 v Kendiciach pri Prešove, ako najmladšia z troch súrodencov. Už od rannej mladosti inklinovala k zasvätenému...