Ten, kto rúca múr

7. máj. 2021 | Články, Zamyslenia

„A kto dvíha múr, kto stavia múr, skončí ako otrok medzi múrmi, ktoré postavil, bez horizontov“ (Fratelli tutti čl. 27). Dala by sa táto ťaživá veta z encykliky svätého otca povedať obrátene ako pozitívne vyjadrenie? Nastávajúca spomienka na blahoslaveného biskupa z Oránu ma pobáda k tomu, aby som to skúsila. Mohlo by to znieť nasledovne: “A kto znižuje múr, kto rúca múr, skončí ako slobodný na veľkom priestranstve, kde vidí horizonty…“ Takto vnímam odkaz Piera Claverieho, ktorý sa znovuzrodil tým, že sa usiloval nanovo objaviť „druhého“.  Rozhodol sa, že ten „druhý“, „cudzí“ musí dostať v jeho živote svoje miesto, aby už neboli žiadne múry, hranice, oddeľovania sa. Príklad našiel v Ježišovi Kristovi, ktorý si nevybral jednu časť ľudstva a druhú odmietol. Vedel, že On miloval všetkých a kvôli tomu zomrel. Bol tiež verným nasledovníkom otca Dominika pochádzajúceho z mesta Caleruega – miesta premenlivých obzorov. Odkiaľ je výhľad často ako keby nekonečný. Svätého Dominika a blahoslaveného Piera delia od seba stáročia, ale spája ich výnimočná láska prekračujúca hranice uzavretých a pohodlných svetov. Obidvaja vykročili k „druhému“ a našli v Božom Synovi, ktorý vylial svoju krv za všetkých, motiváciu na rozšírenie srdca. Pokladali druhých za vzácnych bez ohľadu na ich morálny profil, spoločenské postavenie alebo náboženské presvedčenie. Svojimi životmi varovali všetkých, že ak sú schopní byť len so seberovnými, tvoria uzavreté svety (porov. Fratelli tutti,  čl. 104).

Sr. M. Karola OP

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.