Sv. Katarína Sienská: Túžiť po pokrme anjelov

Sv. Katarína Sienská: Túžiť po pokrme anjelov

V Dialógu sv. Kataríny Sienskej čítame: „Milovaná dcéra, maj na zreteli to, v akom vznešenom postavení je duša vtedy, keď prijíma tento chlieb života a pokrm anjelov tak, ako prijímať má. Po prijatí tejto sviatosti duša je vo mne a ja som v nej. Tak ako je ryba v mori...
Krásne je žiť, keď môžeš milovať…

Krásne je žiť, keď môžeš milovať…

Pri príležitosti okrúhleho životného jubilea – 60. narodenín – pozdravili sestry dominikánky v Bratislave a v Dunajskej Lužnej svoju generálnu predstavenú – sr. Rajmundu Páleníkovú OP. V nedeľu na slávnosť Božieho milosrdenstva vyjadrila jubilantka...
Pokoj vám!

Pokoj vám!

Prajeme Vám požehnané Veľkonočné sviatky a chceme sa Vám prihovoriť slovami sestry Rajmundy, generálnej predstavenej Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy: „Po uložení Ježišovho tela do hrobu, boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami,...
Môžeme žiť z Eucharistie bez slávenia Eucharistie?

Môžeme žiť z Eucharistie bez slávenia Eucharistie?

Veľké množstvo kresťanov je možno zmierených s tým, že sa stali divákmi pred televíznou obrazovkou, v ktorej pravidelne vysielajú priame prenosy svätej omše. V čase nevítanej pandémie to bude pre mnohých jediný spôsob ako môžu mať počas štvrtka vo Veľkom týždni účasť...