Vyznávam, že ak som niečo dobré v živote urobila, vykonala som to s milosťou Božou…

16. apr. 2020 | Články, Zosnulé sestry

 Týmito slovami sa v testamente prihovorila svojim spolusestrám sr. M. Aurélia Helena Halušková, ktorá dňa 14. apríla 2020 vo veku 88 rokov života, opustila spoločenstvo sestier dominikánok. Narodila sa 26. marca 1932 v Mysline pri Humennom. Mala piatich súrodencov. Dňa 13. augusta 1946 vstúpila do kandidatúry sestier dominikánok v Košiciach, kde 3. augusta 1950 zložila prvé sľuby a 14. júla 1957 doživotné sľuby. Počas rokov 1950 – 1993 pracovala sr. M. Aurélia v Domove sociálnej starostlivosti MUDr. Vladimíra Pospíšila v Petrovanoch, kde sa s veľkou obetavosťou a láskou starala o ľudí s rôznym postihnutím. 

Popri práci v sociálnom zariadení sa svedomite starala aj o farský Kostol sv. Petra a Pavla v Petrovanoch. V r. 1993 bola sr. M. Aurélia asignovaná do Konventu bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, kde sa ochotne zapájala do rôznych domácich prác. Svoju zručnosť v šití využívala zvlášť pri zhotovovaní kňazských rúch a kalichového prádla. S radosťu a s veľkou precíznosťou vyrábala ružence, prostredníctvom ktorých napomáhala šíreniu modlitby posvätného ruženca. Vo svojich modlitbách a obetách pamätala na potreby Cirkvi doma i vo svete, na dominikánsku rehoľu, kongregáciu, jej apoštolské pôsobenie a za príbuzných. 

Nech odpočíva v pokoji! 

Parte

 

 

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...