Vyznávam, že ak som niečo dobré v živote urobila, vykonala som to s milosťou Božou…

16. apr. 2020 | Články, Zosnulé sestry

 Týmito slovami sa v testamente prihovorila svojim spolusestrám sr. M. Aurélia Helena Halušková, ktorá dňa 14. apríla 2020 vo veku 88 rokov života, opustila spoločenstvo sestier dominikánok. Narodila sa 26. marca 1932 v Mysline pri Humennom. Mala piatich súrodencov. Dňa 13. augusta 1946 vstúpila do kandidatúry sestier dominikánok v Košiciach, kde 3. augusta 1950 zložila prvé sľuby a 14. júla 1957 doživotné sľuby. Počas rokov 1950 – 1993 pracovala sr. M. Aurélia v Domove sociálnej starostlivosti MUDr. Vladimíra Pospíšila v Petrovanoch, kde sa s veľkou obetavosťou a láskou starala o ľudí s rôznym postihnutím. 

Popri práci v sociálnom zariadení sa svedomite starala aj o farský Kostol sv. Petra a Pavla v Petrovanoch. V r. 1993 bola sr. M. Aurélia asignovaná do Konventu bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, kde sa ochotne zapájala do rôznych domácich prác. Svoju zručnosť v šití využívala zvlášť pri zhotovovaní kňazských rúch a kalichového prádla. S radosťu a s veľkou precíznosťou vyrábala ružence, prostredníctvom ktorých napomáhala šíreniu modlitby posvätného ruženca. Vo svojich modlitbách a obetách pamätala na potreby Cirkvi doma i vo svete, na dominikánsku rehoľu, kongregáciu, jej apoštolské pôsobenie a za príbuzných. 

Nech odpočíva v pokoji! 

Parte

 

 

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...