Krásne je žiť, keď môžeš milovať…

20. apr. 2020 | Aktuality, Články

Pri príležitosti okrúhleho životného jubilea – 60. narodenín – pozdravili sestry dominikánky v Bratislave a v Dunajskej Lužnej svoju generálnu predstavenú – sr. Rajmundu Páleníkovú OP.

V nedeľu na slávnosť Božieho milosrdenstva vyjadrila jubilantka spolu so sestrami vďačnosť za udelené milosti a dobrodenia počas uplynulých rokov. Spoločenstvo sestier jej zaprialo do ďalších rokov veľa zdravia, lásky, pokoja a hojné Božie požehnanie. Slávnostné chvíle spestril aj krátky kultúrny program, cez ktorý ponúkli sestry svoje talenty pre potešenie prítomných.

Oslávenkyňa sa prihovorila sestrám i dojemnými slovami básne svojej matky, ktoré napísala v čase ťažkej choroby, tri mesiace pred svojím odchodom do večnosti:

Krásne je žiť, keď môžeš milovať.
Krásne je žiť, keď môžeš srdce svoje niekomu darovať.
Krásne je žiť, keď máš pre koho pracovať.
Krásne je žiť, keď vieš, že niekto Ťa má rád.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...