Krásne je žiť, keď môžeš milovať…

20. apr. 2020 | Aktuality, Články

Pri príležitosti okrúhleho životného jubilea – 60. narodenín – pozdravili sestry dominikánky v Bratislave a v Dunajskej Lužnej svoju generálnu predstavenú – sr. Rajmundu Páleníkovú OP.

V nedeľu na slávnosť Božieho milosrdenstva vyjadrila jubilantka spolu so sestrami vďačnosť za udelené milosti a dobrodenia počas uplynulých rokov. Spoločenstvo sestier jej zaprialo do ďalších rokov veľa zdravia, lásky, pokoja a hojné Božie požehnanie. Slávnostné chvíle spestril aj krátky kultúrny program, cez ktorý ponúkli sestry svoje talenty pre potešenie prítomných.

Oslávenkyňa sa prihovorila sestrám i dojemnými slovami básne svojej matky, ktoré napísala v čase ťažkej choroby, tri mesiace pred svojím odchodom do večnosti:

Krásne je žiť, keď môžeš milovať.
Krásne je žiť, keď môžeš srdce svoje niekomu darovať.
Krásne je žiť, keď máš pre koho pracovať.
Krásne je žiť, keď vieš, že niekto Ťa má rád.

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...