Pokoj vám!

13. apr. 2020 | Aktuality, Články

Prajeme Vám požehnané Veľkonočné sviatky a chceme sa Vám prihovoriť slovami sestry Rajmundy, generálnej predstavenej Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy:

„Po uložení Ježišovho tela do hrobu, boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, keď k nim prišiel Ježiš. Nachádzali sa tiež v beznádejnej situácii. Boli bezradní, zmätení a sklamaní. Prvé slová, ktoré Ježiš po svojom vzkriesení povedal pred svojimi učeníkmi, boli: „Pokoj vám!“ Udeľuje im pokoj ako dar a ovocie svojho víťazstva nad smrťou a prináša do ich života novú nádej a istotu. Druhým darom, ktorý Ježiš prináša svojim učeníkom, je radosť. Evanjelista Ján hovorí, že učeníci sa zaradovali, keď videli Pána (20, 20).

Aj v tejto zložitej dobe si potrebujeme viac ako inokedy pripomínať pozdrav vzkrieseného Krista “Pokoj vám“. Cez dotyk Jeho pokoja môžeme prijať do svojho vnútra Jeho lásku a dovoliť Mu, aby nás uzdravil z našich pochybností a beznádeje. Potrebujeme nanovo uveriť, že On je s nami aj v čase skúšky a dáva nám silu vziať svoj kríž a v dôvere kráčať ďalej.“

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...