Zomrela sr. Emerenciána Bérešová OP

Dňa 5. júla 2023 spoločenstvo svojich sestier navždy opustila sr. Emerenciána Bérešová OP. Roky svojho rehoľného života strávila v komunite v Dunajskej Lužnej. Práve v tejto komunite zažila počiatočný čas svojho zasvätenia, ale aj dlhé roky ťažkej choroby, odkázanosti a láskavej starostlivosti sestier. Zomrela v Domove sv. Dominika v Petrovanoch, kde sa s ňou 8. júla 2023 rozlúčili jej spolusestry, príbuzní, bratia dominikáni a veriaci farnosti. Zádušnú sv. omšu celebroval a pohrebné obrady vykonal jej dlhoročný spovedník, fr. Pius Majerovič OP. 

Sestra Emerenciána sa pre rehoľné zasvätenie rozhodla v zrelom veku. Svoje životné „áno“ vyslovila  v Kongregácii sestier dominikánok bl. Imeldy, kde sa zaviazala k životu putujúcej kazateľky. Netušila však, že Boh jej pripraví netradičný spôsob naplnenia jej poslania. Posledných pätnásť rokov svojho života, pripútaná na lôžko a odkázaná na pomoc druhých, putovala k stretnutiu s tým, ktorému dala svoj život. A učila sa kázať tiež inak – prijímaním tejto cesty, vďačnosťou sestrám, ktoré sa o ňu starali, a ktorú nemohla vyjadriť. Putovanie sr. Emerenciány bolo zavŕšené v 86. roku jej života.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes