Zomrela sr. Emerenciána Bérešová OP

10. júl. 2023 | Aktuality, Články, Zosnulé sestry

Dňa 5. júla 2023 spoločenstvo svojich sestier navždy opustila sr. Emerenciána Bérešová OP. Roky svojho rehoľného života strávila v komunite v Dunajskej Lužnej. Práve v tejto komunite zažila počiatočný čas svojho zasvätenia, ale aj dlhé roky ťažkej choroby, odkázanosti a láskavej starostlivosti sestier. Zomrela v Domove sv. Dominika v Petrovanoch, kde sa s ňou 8. júla 2023 rozlúčili jej spolusestry, príbuzní, bratia dominikáni a veriaci farnosti. Zádušnú sv. omšu celebroval a pohrebné obrady vykonal jej dlhoročný spovedník, fr. Pius Majerovič OP. 

Sestra Emerenciána sa pre rehoľné zasvätenie rozhodla v zrelom veku. Svoje životné „áno“ vyslovila  v Kongregácii sestier dominikánok bl. Imeldy, kde sa zaviazala k životu putujúcej kazateľky. Netušila však, že Boh jej pripraví netradičný spôsob naplnenia jej poslania. Posledných pätnásť rokov svojho života, pripútaná na lôžko a odkázaná na pomoc druhých, putovala k stretnutiu s tým, ktorému dala svoj život. A učila sa kázať tiež inak – prijímaním tejto cesty, vďačnosťou sestrám, ktoré sa o ňu starali, a ktorú nemohla vyjadriť. Putovanie sr. Emerenciány bolo zavŕšené v 86. roku jej života.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...