O posledných veciach – VŠ ADOM

6. mar. 2024 | ADOM, Aktuality, Články

V dňoch 16.2. – 18.2.2024 sa neďaleko Ábelovej na Pustom dvore stretla skupina vysokoškolákov a mladých pracujúcich ADOMákov, aby sa spolu s fr. Lukášom, sestrou Justínou a sestrou Blažejou zastavili v tejto rušnej dobe a porozmýšľali o veciach posledných, čo bolo témou tohto víkendu.

Čo vám napadne keď sa povie večnosť? Nebo, peklo, očistec? A ako to je s ich existenciou? Práve o tom sme spoločne diskutovali a hľadali odpovede. Biblický aj teologický výklad týchto eschatologických javov nám priblížila sestra Justína a fr. Lukáš. „O budúcnosti môžeme povedať niečo zodpovedné, čo má záväznú hodnotu, len pokiaľ sa už nejakým spôsobom začala práve teraz.“ Počkať, to už začalo? Ako to vieme? Potrebné informácie čerpáme už z dejín spásy. Už len fakt, že Boh poslal svojho jediného syna Ježiša Krista aby sme my mohli byť vzkriesení, je akási zmienka o nebi, o nebeskom kráľovstve.

Viac o stretnutí sa dozviete v nasledujúcom linku: ADOM

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.