Nálet na ukrytú perlu…

15. feb. 2024 | Aktuality, Články

… aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv. Tomáša Akvinského, Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy, kláštora sestier a Kostola Krista Kráľa – najväčšej perly tejto potulky.

Pod vedením hlavného „potulkára“ pána Milana Kolcuna, laureáta Krištáľového krídla 2023, a jeho spolupracovníkov mohli účastníci prehliadky postupne vidieť starobylú časť mestských hradieb, budovu gymnázia vo funkcionalistickom štýle, časť rehoľnej klauzúry, kaplnku a sesterskú jedáleň. Rekonštruovaná materská škola poskytla účastníkom pohľad na pôvodnú  základnú budovu.  

Vrcholom potulky bola perla ukrytá uprostred areálu – Kostol Krista Kráľa vo funkcionalistickom štýle od českého architekta  Rudolfa  Breptu.  O skutočnosti, že košickí „potulkári“ a nielen oni, pretože účastníci potulky pochádzali aj z iných miest, majú záujem odkrývať nepoznané, svedčí aj bohatá účasť. A tak spoznaný areál sa zaradil k vzácnym miestam, ktoré metropola východu Košičanom i návštevníkom mesta ponúka. 

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.